Μεταπτυχιακό Νομικής (LLM) με 2 κατευθύνσεις:
Διεθνές Δίκαιο I Εμπορικό Δίκαιο & Διεθνές Εμπόριο

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

1

Τίτλος Σπουδών LLM (Master of Laws) από το Oxford Brookes University που συγκαταλέγεται στα κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εξειδίκευση σε σύγχρονες κατευθύνσεις

2

Δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο σύγχρονων κατευθύνσεων στον τομέα του Δικαίου.

Χρήση καινοτόμων διδακτικών μεθόδων

3

Διαδραστική εκπαίδευση μέσω tutorials & workshops με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων.

Ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών

4

Δυνατότητα φοίτησης πλήρως στα ελληνικά.

Σεμινάρια εξειδίκευσης γνώσεων

5

Ενίσχυση των γνώσεων από κορυφαίους νομικούς επιστήμονες, με στόχο την ουσιαστική και σε βάθος κατανόηση της σημασίας των νομικών κανόνων, όπως εφαρμόζονται στον πραγματικό κόσμο.

Αναγνώριση από την παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα

6

Δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε επίπεδο Διδακτορικού διπλώματος, σε εγνωσμένου κύρους Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Δικτύωση και εύρεση πρακτικής άσκησης

7

Διοργάνωση εκδηλώσεων (Career Days) και συμβουλευτική από εξειδικευμένους επαγγελματίες για την εύρεση ευκαιριών πρακτικής άσκησης σε βρετανικά και διεθνή δικηγορικά γραφεία.

Διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές

8

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως ειδικευμένοι νομικοί επαγγελματίες (Δικηγόροι, Νομικοί Σύμβουλοι, Στελέχη Επιχειρήσεων κλπ) τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Καθηγητές με πλούσιο ακαδημαϊκό και ερευνητικό υπόβαθρο

9

Την ακαδημαϊκή ομάδα απαρτίζουν πρώην και νυν επαγγελματίες του χώρου, καθώς και ακαδημαϊκοί και ερευνητές που επικεντρώνονται στη νομική πρακτική, όχι μόνο στη θεωρία.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
(FULL-TIME)
1
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
(PART-TIME)
2
ΓΛΩΣΣΑ
gr

Το μεταπτυχιακό Νομικής LLM που προσφέρει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο με δυο κατευθύνσεις -International Law και Commercial Law & International Trade- στοχεύει στην εμβάθυνση σύνθετων νομικών ζητημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα πολλαπλών επαγγελματικών διεξόδων σε επαγγελματίες δικηγόρους και νομικούς.

Αναγνωρίζοντας ότι η Νομική Επιστήμη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Νομική συμπεριλαμβάνει μαθήματα όπως ‘World Trade Law’, ‘International Law of Armed Conflict’, ‘International Business Transactions’ τα οποία ενθαρρύνουν τους φοιτητές να διερευνήσουν, να προβληματιστούν και, τελικά, να κατανοήσουν εις βάθος τρέχοντα και σύγχρονα ζητήματα υπό το πρίσμα της νομικής θεωρίας και νομολογίας.

Προς ενίσχυση της καλλιέργειας ανεξάρτητης γνώσης και μάθησης, αλλά και νομικής σκέψης, το πρόγραμμα σπουδών προωθεί τους φοιτητές να αναπτύξουν πολλές διαφορετικές αναλυτικές τεχνικές και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξοικείωση τους με την ανάπτυξη ακλόνητων και νομικών επιχειρημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε εικονικές δίκες, να συντάσσουν νομικά έγγραφα και αιτήσεις, να έρχονται σε επαφή τόσο με την ελληνική νομοθεσία, όσο και με τις διεθνείς συμβάσεις και πρακτικές ώστε, αποφοιτώντας, να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι για να ενταχθούν επιτυχώς στον επαγγελματικό στίβο.

Για την ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων και την εκπόνηση εργασιών, οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε μια πληθώρα εκπαιδευτικών πόρων όπως Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη και Ηλεκτρονικό περιβάλλον διδασκαλίας, καθώς και την υποστήριξη του έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού του Κολλεγίου.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ - ANA ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

1

LLM International Law (Διεθνές Δίκαιο)

 • Μέθοδοι Νομικής Έρευνας Ανωτέρου Επιπέδου
 • Αρχές Διεθνούς Δικαίου
 • Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

LLM Commercial Law & International Trade (Εμπορικό Δίκαιο & Διεθνές Εμπόριο)

 • Μέθοδοι Νομικής Έρευνας Ανωτέρου Επιπέδου
 • Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
 • Διεθνές Δίκαιο Εμπορικών Συνναλαγών
 • Διεθνής Εταιρική Διακυβέρνηση
2

LLM International Law (Διεθνές Δίκαιο)

 • Ανθρωπιστικό Δίκαιο
 • Διεθνές Δίκαιο μετανάστευσης
 • Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
 • Διπλωματική

LLM Commercial Law & International Trade (Εμπορικό Δίκαιο & Διεθνές Εμπόριο)

 • Διεθνές Δίκαιο Επενδύσεων
 • Διεθνής Εμπορική Διαμεσολάβηση
 • Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
 • Διπλωματική

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το μεταπτυχιακό της Νομικής, LLM, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο επιτρέπει στους αποφοίτους να ειδικευτούν στους ιδιαίτερα περιζήτητους διεπιστημονικούς τομείς του δικαίου και της οικονομίας. Οι απόφοιτοι του προγράμματος διαθέτουν ανεκτίμητη εμπειρία στον τρόπο διερεύνησης της νομολογίας, στην προετοιμασία και την παραγωγή εκτεταμένης νομικής γραφής, αλλά και στην παρουσίαση μιας νομικής πρότασης μπροστά σε κοινό και μπορούν να σταδιοδρομήσουν:

 • ως ανεξάρτητοι δικηγόροι

ή να διεκδικήσουν ανώτερες θέσεις ως στελέχη σε:

 • διεθνείς εμπορικές εταιρίες
 • δικηγορικά γραφεία
 • ναυτιλιακές εταιρίες
 • εταιρίες εμπορίου και ναυτιλιακής ασφάλισης
 • στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Νομικής, LLM, απευθύνεται τόσο σε απόφοιτους νομικών σχολών ελληνικών πανεπιστημίων, όσο σε και σε αποφοίτους της αλλοδαπής, που επιθυμούν να εξελίξουν τις νομικές γνώσεις τους και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά, τόσο σε εγχώριο, όσο και σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο.

Δικαιολογητικά  Εγγραφής:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Νομικής Σχολής (με ελάχιστο βαθμό 6.5 ή 2:2 για τους κατόχους πτυχίου Βρετανικών Πανεπιστημίων)
 • Απολυτήριο Λυκείου (με Γ.Μ.Ο. 16+)
 • Συστατικές Επιστολές
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Άλλοι τίτλοι Σπουδών (αν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής Μητροπολιτικού Κολλεγίου
 • Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας*

*Αν και η γνώση αγγλικών δεν είναι προαπαιτούμενο για την εγγραφή στο πρόγραμμα σπουδών LLM, η καλή γνώση Αγγλικών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ