ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

1

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Master of Arts από το Solent University.

Επιχειρησιακή προσέγγιση

2

Έμφαση στην επιχειρησιακή πλευρά του αθλητισμού.

Πρακτική άσκηση

3

Απασχόληση για απόκτηση εμπειρίας και ανάπτυξη δικτύου επαφών.

Κορυφαίοι καθηγητές

4

Διδακτικό προσωπικό με θεωρητική κατάρτιση, πρακτική εμπειρία και ευρύ δίκτυο συνεργασιών στη διοίκηση αθλητισμού.

Πλήθος Επαγγελματικών Προοπτικών

5

Επαγγελματική αποκατάσταση σε πληθώρα κλάδων (τουρισμός, ψυχαγωγία, υγεία, εκπαίδευση, ποιότητα ζωής).

Ευέλικτες ώρες μαθημάτων

6

Ωρολόγιο πρόγραμμα ιδανικό για εργαζομένους και ολοκλήρωση σπουδών σε ένα ακαδημαϊκό έτος.

Επαγγελματική δικτύωση

7

Σεμινάρια από καταξιωμένους επαγγελματίες με στόχο τη συνεχή επιμόρφωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Αναγνωρισμένες σπουδές

8

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων βάσει των κείμενων διατάξεων, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
1
ΓΛΩΣΣΑ
gr

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Αθλητισμού, MA Sport Management, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, εμβαθύνει σε ακόμα πιο εξειδικευμένες πτυχές και στοχευμένες ενέργειες του Αθλητικού Management. Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση σε σύγχρονες αρχές και εργαλεία βιώσιμης διοίκησης αθλητισμού και, εν τέλει, η ανάπτυξη επαγγελματιών ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ταχύτατα αναπτυσσομένης αθλητικής βιομηχανίας.

Η οργάνωση αθλητικών γεγονότων, η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και η διοίκηση αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων, δημιουργούν την ανάγκη για εξειδικευμένα στελέχη με διοικητικές γνώσεις, προσαρμοσμένες στο αθλητικό προϊόν.

Το ΜΑ Sport Management δίνει έμφαση στην επιχειρησιακή πλευρά του αθλητισμού. Μέσα από την κατανόηση σύγχρονων ερευνητικών, διοικητικών και εμπορικών τάσεων στη διοίκηση του αθλητισμού, με σημείο αναφοράς διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στον προγραμματισμό, τη διαχείριση, τη διαφήμιση, την οργάνωση, την καλλιέργεια, την προβολή και την ανάπτυξη ενός αθλήματος και της ομοσπονδίας που το εκπροσωπεί.

Οι απόφοιτοι διαθέτουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να διεκδικήσουν υψηλόβαθμες θέσεις στον κλάδο της αθλητικής διοίκησης και να ασχοληθούν με θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, διαχείρισης προϋπολογισμού, αθλητικού δικαίου, ανθρώπινου δυναμικού, μάρκετινγκ και χορηγιών, διοίκησης εγκαταστάσεων και γενικότερης ανάπτυξης, σε μια πληθώρα κλάδων (τουρισμός, ψυχαγωγία, υγεία, εκπαίδευση, ποιότητα ζωής).

περισσότερα +

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1
 • Στρατηγική και βιώσιμη διοίκηση αθλητισμού
 • Στρατηγικό αθλητικό μάρκετινγκ
 • Αθλητική πολιτική στην πράξη
 • Μέθοδοι Έρευνας στον αθλητισμό
 • Πτυχιακή εργασία

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το εξειδικευμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Αθλητισμού, MA Sport Management, προσφέρει
τα απαραίτητα προσόντα σε όσους θέλουν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον τομέα της Ανάπτυξης και Διοίκησης, σε πληθώρα κλάδων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον αθλητισμό.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργαστούν σε:

 • δημόσιους αθλητικούς οργανισμούς,
 • κρατικούς φορείς που σχετίζονται με τον αθλητισμό (π.χ. Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού/αθλητικές ομοσπονδίες-ενώσεις)
 • Αθλητικές Ανώνυμες εταιρείες (Κ.Α.Ε. & Π.Α.Ε.),
 • Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες ομοσπονδίες (UEFA, FIFA, IAAF, FIBA κ.α.),
 • Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα ανάπτυξης και διαχείρισης του αθλητισμού (π.χ. Ηνωμένα Έθνη, UNESCO),
 • ιδιωτικούς αθλητικούς συλλόγους- σωματεία,
 • ιδιωτικά γυμναστήρια
 • τοπική αυτοδιοίκηση (π.χ. δημοτικά και κοινοτικά προγράμματα άθλησης),
 • επαγγελματικές/ερασιτεχνικές ομάδες και σωματεία,
 • τουριστικούς οργανισμούς και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,
 • τμήμα Μάρκετινγκ/Πωλήσεων σε εταιρείες αθλητικών ειδών,
 • Μ.Κ.Ο. συναφείς με εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες.
2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα στη Διοίκηση Αθλητισμού, MA Sport Management, απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες από τον χώρο του αθλητισμού που επιθυμούν να επεκτείνουν το εύρος των γνώσεων και ικανοτήτων τους και να διεκδικήσουν ανώτατες διοικητικές θέσεις στον κλάδο τους.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού
 • Συστατικές Επιστολές
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ