MSc Big Data Technologies
Μεταπτυχιακό στις Τεχνολογίες Μεγάλων Δεδομένων

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

1

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Master of Science από το University of East London. 

Υπερσύγχρονα εργαστήρια

2

Μαθήματα σε εργαστήρια με εξοπλισμό και λογισμικά προηγμένης τεχνολογίας.  

Ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων

3

Διδασκαλία και πρακτική εξάσκηση δεξιοτήτων σε τεχνολογίες μεγάλων δεδομένων που υποστηρίζονται από το ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό του Κολλεγίου. 

Πιστοποιήσεις από κορυφαίους φορείς

4

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει αναγνωρισθεί ως:  
επίσημο πιστοποιημένο κέντρο από τη CISCO, μέλος του Oracle University Workforce Development Program, partner του EC-Council Academia, μέλος του διεθνούς δικτύου SAP University Alliances και μέλος του δικτύου GitHub Education. 

Πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας

5

Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα εγγραφής ως Μέλος σε παγκοσμίως αναγνωρισμένους επαγγελματικούς φορείς όπως, BCS (British Computer Society) και IΕΕΕ (Institute of Electrical and Electronics Engineers). 

Πρωτοποριακά σεμινάρια

6

Παρακολούθηση πληθώρας σεμιναρίων από επαγγελματίες που προέρχονται από κορυφαίες εταιρίες του κλάδου, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων, αλλά και τη δικτύωση 

Ευέλικτες ώρες μαθημάτων

7

Ωρολόγιο πρόγραμμα ιδανικό για εργαζομένους και ολοκλήρωση σπουδών σε ένα ακαδημαϊκό έτος. 

Μέλος του ΣΕΠΕ

8

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι Μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). 

Microsoft

9

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι συνεργάτης της κορυφαίας εταιρίας τεχνολογικών λύσεων Microsoft.  

BCS

10

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το 1ο Κολλέγιο στην Ελλάδα το οποίο έχει λάβει “Academic Membership” από το British Computer Society. 

Επαγγελματική δικτύωση

11

Συνεντεύξεις με εταιρίες– ηγέτες του κλάδου της Πληροφορικής, μέσω της συμμετοχής στον θεσμό Career Days που διοργανώνει ετησίως το Μητροπολιτικό Κολλέγιο. 

Ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών

12

Δυνατότητα φοίτησης πλήρως στα ελληνικά. 

Αναγνωρισμένες Σπουδές

13

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, βάσει των κείμενων διατάξεων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
1
ΓΛΩΣΣΑ
gr/en

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις Τεχνολογίες Μεγάλων Δεδομένων, MSc Big Data Technologies, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, στοχεύει στην απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης σε καινοτόμες μορφές επεξεργασίας και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο πρόγραμμα MSc Big Data Technologies, οι φοιτητές αναπτύσσουν δεξιότητες και αποκτούν το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο ώστε να ακολουθήσουν καριέρα ως αναλυτές Μεγάλων Δεδομένων σε κορυφαίες εταιρίες  του κλάδου.  

Πιο συγκεκριμένα, εκπαιδεύονται σε στατιστικές μεθόδους (Εξόρυξη Δεδομένων, Μηχανική Μάθηση), τεχνολογικά εργαλεία (Cloud, Hadoop, Spark), καθώς και μεθόδους ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάλυση δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα.  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

1
 • Μηχανική Μάθηση σε Μεγάλα Δεδομένα
 • Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Νομοθεσία Τεχνολογίας Πληροφοριών και Διαδικτύου
 • Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
 • Διπλωματική Εργασία στις Τεχνολογίες Μεγάλων Δεδομένων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Big Data Technologies προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και εφόδια σε επαγγελματίες Πληροφορικής ή Νέων Τεχνολογιών, που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδίκευση σε Big Data Analytics, Μηχανική Μάθηση, τεχνολογίες Hadoop και Spark, καθώς και σε συστήματα cloud.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα και το υπόβαθρο για να διεκδικήσουν θέσεις έμπειρων επιστημόνων Big Data Analytics και Μηχανικής Μάθησης σε: 

 • επιχειρήσεις και οργανισμούς τεχνολογίας 
 • εταιρίες πληροφορικής  
 • εταιρίες επικοινωνιών 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι μπορούν να αιτηθούν την ιδιότητά τους ως «Μέλη» σε παγκοσμίως αναγνωρισμένους επαγγελματικούς φορείς όπως το BCS (British Computer Society) και το IΕΕΕ (Institute of Electrical and Electronics Engineers). 

2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το μεταπτυχιακό MSc Big Data Technologies απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες των κλάδων Πληροφορικής και Θετικών Επιστημών που επιθυμούν να εξελίξουν τις ειδικές γνώσεις και ικανότητές τους και να ασχοληθούν επαγγελματικά με εξόρυξη μεγάλων δεδομένων. 

Δικαιολογητικά Εγγραφής: 

 • Πρώτο πτυχίο Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου, από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού 
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο αντικείμενο (επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη για την εισαγωγή στο πρόγραμμα) 
 • Συστατικές Επιστολές 
 • Αστυνομική Ταυτότητα 
 • Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται) 
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν) 
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου 

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων. 

Οι περιπτώσεις των υποψηφίων οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο – εκτός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – εξετάζονται κατά περίπτωση. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ