MSc Shipping, Energy Trading and Sustainability
Μεταπτυχιακό στη Ναυτιλία, το Εμπόριο Ενέργειας και την Αειφορία

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

1

Τίτλος σπουδών Master of Science από το Solent University του Southampton, παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές Ναυτιλίας.

Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών

2

Πλήρως επικαιροποιημένο πρόγραμμα σπουδών με έμφαση σε έναν από τους βασικότερους πυλώνες της διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς: την αιειφόρο ανάπτυξη.

Συνδυασμός γνώσεων

3

Το μοναδικό πρόγραμμα σπουδών που καταπιάνεται συνδυαστικά με δύο σύγχρονα ναυτιλιακά θέματα: το εμπόριο πρώτων υλών και ενέργειας και την αειφόρια.

Διακεκριμένο διδακτικό προσωπικό

4

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από εξειδικευμένη διδακτική ομάδα με υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία.

Εφαρμοσμένη γνώση

5

Οι φοιτητές αποκτούν άμεση εμπειρία της ναυτιλιακής βιομηχανίας μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών επισκέψεων και masterclasses από κορυφαία στελέχη της αγοράς.

Διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές

6

Οι απόφοιτοι διευρύνουν τις επαγγελματικές προοπτικές εξέλιξής τους σε διευθυντικές θέσεις στον κλάδο της Ναυτιλίας, εντός κι εκτός Ελλάδας. 

Δικτύωση με ναυτιλιακές εταιρίες

7

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διαθέτει ισχυρούς δεσμούς με τη βιομηχανία και προσφέρει στους φοιτητές δικτύωση με ισχυρές εταιρίες του κλάδου.

Αναγνωρισμένες σπουδές

8

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων βάσει των κείμενων διατάξεων, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
(FULL-TIME)
1
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
(PART-TIME)
2
ΓΛΩΣΣΑ
en

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Ναυτιλία, το Εμπόριο Ενέργειας και την Αειφορία, MSc Shipping, Energy Trading and Sustainability, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, προσφέρει υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες, στο θέμα της βιωσιμότητας και της αειφορίας στο ναυτιλιακό εμπόριο.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει κύριο στόχο την εξειδίκευση στις διαδικασίες και τις τεχνικές που ακολουθούνται στο διεθνές εμπόριο πρώτων υλών και ενέργειας. Οι φοιτητές εξοικειώνονται και αναλύουν θέματα σχετικά με το περιβάλλον και τους βασικούς πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης όπως ορίζονται για τον τομέα της ναυτιλίας και μαθαίνουν να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές του International Safety Maritime Code (ISM CODE). Επιπλέον, καταπιάνονται με νομικά ζητήματα και με θέματα διαχείρισης κρίσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει την ναυτιλιακή αγορά με εξειδικευμένα στελέχη, ικανά να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη μιας ναυτιλιακής εταιρίας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1
 • Διεθνές Θεσμικό/Νομικό Πλαίσιο Ναυτιλίας
 • Διαχείριση Κρίσεων στη Ναυτιλία
 • Διεθνές Εμπόριο Αγαθών
 • Αειφορία στη Ναυτιλία
 • Πτυχιακή

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Master στη Ναυτιλία, το Εμπόριο Ενέργειας και την Αειφορία, μπορούν να προσφέρουν εξειδικευμένη γνώση σε ναυτιλιακές,  παραναυτιλιακές εταιρείες (που προσφέρουν υπηρεσίες σε ναυτιλιακές) ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και τη μεταφορά πρώτων υλών και ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις στα τμήματα: 

 • Ποιότητας, 
 • Health Safety Quality Environment (HSQE),
 • διαχείρισης κρίσεων,
 • απαιτήσεων (claims),
 • ανάλυσης αγορών (ανάλυση αγαθών στο εμπόριο και στρατηγικές αποφάσεων)
2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Shipping, Energy Trading and Sustainability απευθύνεται σε απόφοιτους όλων των επιστημών, καθώς και σε επαγγελματίες με εμπειρία στον χώρο της ναυτιλίας, του εμπορίου και της αειφορίας, που επιθυμούν να επεκτείνουν το γνωστικό τους αντικείμενο και να εξελιχθούν επαγγελματικά.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο Πανεπιστημίου από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου (για τους κατόχους πτυχίου Βρετανικών Πανεπιστημίων απαιτείται ελάχιστος βαθμός 2:2)
 • Συστατικές Επιστολές
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Φωτογραφίες ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό αγγλικής γλωσσομάθειας επιπέδου C1 ή C2 (Cambridge ή Michigan) ή
  Τεστ Κατάταξης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου με ελάχιστο βαθμό 6.5 και όχι λιγότερο από 6 στο κάθε εξεταζόμενο μέρος τος συνολικού διαγωνίσματος. 
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Ενθαρρύνεται η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο πρόγραμμα και από υποψηφίους που δε διαθέτουν πρώτο πτυχίο, αλλά έχουν σχετική επαγγελματική εμπειρία – προϋπηρεσία, οι οποίοι μπορούν να γίνουν αποδεικτοί μετά από έγκριση του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου. 

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ