Κ.Δ.Ε.Τ.

Κέντρο Διδασκαλίας, Έρευνας και Τεχνολογίας
Κ.Δ.Ε.Τ.

Το Κέντρο Διδασκαλίας, Έρευνας και Τεχνολογίας (Κ.Δ.Ε.Τ.) παρέχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, μέσω εργαλείων για την ενίσχυση της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Με στόχο την υποστήριξη της υλοποίησης της αποστολής του Graduate School του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, που είναι η παροχή ποιοτικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με επίκεντρο την εφαρμοσμένη έρευνα., το Κ.Δ.Ε.Τ. παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Σχεδιασμός Έρευνας (μεθοδολογική προσέγγιση) και Στατιστική Ανάλυση.
• Σεμινάρια με θέματα που σχετίζονται με την έρευνα (Ποσοτική και ποιοτική μεθοδολογία, διάφορες στατιστικές αναλύσεις, χρήση λογισμικών, π.χ. SPSS).
• Συμβουλευτική σε θέματα χρήσης τεχνολογίας στην εκπαίδευση.
• Ανοιχτές ομιλίες από διακεκριμένους ομιλητές, με θεματολογία σχετική με την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Επιπλέον, παρέχει υποστήριξη στους ακόλουθους τομείς:

• Ενημέρωση και καθοδήγηση σε προγράμματα χρηματοδότησης (ερευνητικά προγράμματα ή έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
• Υποστήριξη για ερευνητικές συνεργασίες με πανεπιστήμια και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
• Υποστήριξη της καινοτομίας και σύνδεσή της με τις επιχειρήσεις.
Τέλος, το Κ.Δ.Ε.Τ. παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές την ευκαιρία να εργαστούν ως Βοηθοί έρευνας (Research Graduate Assistants).

1

Υπηρεσίες Σχεδιασμού Έρευνας και Στατιστικής Ανάλυσης

Το Κ.Δ.Ε.Τ. παρέχει υποστήριξη στο σχεδιασμό της έρευνας (μεθοδολογίας) και στην ανάλυση δεδομένων, τόσο σε μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, όσο και σε μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς  φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν έρευνα. Οι συναντήσεις συμβουλευτικής γίνονται τόσο σε μορφή one-to-one, όσο και σε μορφή σεμιναρίων. Παραδείγματα θεμάτων είναι τα ακόλουθα:

  • Πώς να σχεδιάσετε μεθοδολογικά μια έρευνα.
  • Εισαγωγή στην ποσοτική μεθοδολογία.
  • Εισαγωγή στην ποιοτική μεθοδολογία.
  • SPSS 1 (εισαγωγή δεδομένων) & 2 (πώς να κάνετε κάποιες βασικές αναλύσεις), t-test και One -Way Anova, Ανάλυση Παλινδρόμησης, Ανάλυση Διακύμανσης, κ.λπ.
2

Υπηρεσίες Διδασκαλίας, χρήση Τεχνολογίας στη Εκπαίδευση

Οι συνεργάτες που συνδέουν τη χρήση της τεχνολογίας με τη διδασκαλία και οι ειδικοί πολυμέσων βοηθούν τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού και τους φοιτητές στην ανάπτυξη μαθημάτων μέσω μιας ποικιλίας εργαλείων. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται αφορούν σε εργαστήρια, εξατομικευμένη συμβουλευτική και επίλυση προβλημάτων για τις πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας (Moodle και Teams), πολυμέσων και ψηφιακών εργαλείων στην τάξη.

3

Ανοιχτές Ομιλίες από Διακεκριμένους Ομιλητές

Το Κ.Δ.Ε.Τ. παρουσιάζει εντός του ακαδημαϊκού έτους σειρά ομιλιών για θέματα που αφορούν στην έρευνα, στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα. Με αυτό τον τρόπο μεταλαμπαδεύεται, στα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού και τους φοιτητές, η εμπειρία των ομιλητών σχετικά με τη διδασκαλία, την πρωτοπορία, την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

4

Υποστήριξη Ερευνητικών Προσπαθειών

Το Κ.Δ.Ε.Τ. και η Akmi International (Μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ – ΑΚΜΗ) παρέχουν βοήθεια σε μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση και αναζητούν κεφάλαια για την ανάπτυξη ή αξιολόγηση ενός πιλοτικού έργου, την έναρξη έρευνας ή τη συμμετοχή φοιτητών σε καινοτόμα έργα. Επίσης, το Κ.Δ.Ε.Τ. επικεντρώνεται στη διεπιστημονική συνεργασία, στη διδασκαλία και στην έρευνα, μεταξύ των διαφόρων μεταπτυχιακών/διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών που υλοποιεί.

 

5

Υποστήριξη Ερευνητικών Συνεργασιών

Υποστήριξη δημιουργίας σχέσεων συνεργασίας με πανεπιστήμια, φορείς πρακτικής άσκησης και άλλους φορείς, για θέματα που αφορούν στην έρευνα, την καινοτομία και την κατάθεση κοινών προτάσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

6

Προώθηση της Καινοτομίας - Δικτύωση με Επιχειρήσεις

Το Κ.Δ.Ε.Τ στοχεύει στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την προώθηση καινοτόμων ιδεών από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού και τους φοιτητές, με: α) τεχνολογική υποστήριξη, β) καθοδήγηση σε θέματα έρευνας, γ) συνεργασία με την Akmi International σχετικά με τη συγγραφή χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προτάσεων ή και την ανάπτυξη ιδεών σε ένα πλαίσιο που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς παγκοσμίως. Επίσης, κάθε χρόνο οργανώνεται το Συμπόσιο Έρευνας & Καινοτομίας, όπου οι φοιτητές και οι απόφοιτοι μας έχουν το χώρο να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και τα έργα τους σε επιχειρηματίες ή άλλους ενδιαφερόμενους που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν και να παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση.

7

Ο ρόλος του Μεταπτυχιακού Βοηθού στο Κ.Δ.Ε.Τ.

Η βιωματική αξία της φοιτητικής απασχόλησης βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του Κ.Δ.Ε.Τ.. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα εργάζονται για το Κέντρο Διδασκαλίας, Έρευνας και Τεχνολογίας θα αναπτύξουν όλες εκείνες τις δεξιότητες που χρειάζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ώστε να είναι έτοιμοι για να μεταβούν στην αγορά εργασίας, όπως η ομαδική εργασία και η επίλυση σύνθετων προβλημάτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ