ΜΒΑ
Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με 4 κατευθύνσεις: Project Management, FinTech Management, Business Analytics, International Business

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

1

Τίτλος σπουδών Master of Science από το University of East London, με διεθνή αναγνώριση.

Σύγχρονες κατευθύνσεις

2

Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 4 σύγχρονων κατευθύνσεων με ζήτηση στην αγορά εργασίας: Project Management, FinTech Management, Business Analytics, International Business.

Ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών

3

Δυνατότητα φοίτησης πλήρως στα ελληνικά.

Σύγχρονα μαθήματα

4

Εξειδικευμένο και εφαρμοσμένο πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη δίνοντας έμφαση στη Διεθνή Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση

5

Οι απόφοιτοι έχουν διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές εξέλιξης σε ανώτερες διοικητικές θέσεις επιχειρήσεων.

Παρακολούθηση σεμιναρίων

6

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει πιστοποιημένα σεμινάρια και εκδηλώσεις από διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων.

Αναγνωρισμένες σπουδές

7

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων βάσει των κείμενων διατάξεων, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
(FULL-TIME)
1
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
(PART-TIME)
2
ΓΛΩΣΣΑ
gr

Το master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, MBA, με 4 σύγχρονες κατευθύνσεις - Project Management, FinTech Management, Business Analytics και International Business - έχει σχεδιαστεί για στελέχη και απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια καριέρα με διεθνή προσανατολισμό, να αναπτύξουν ηγετική πορεία στη διεθνή οικονομική δραστηριότητα και ανάλυση προβλημάτων και να γίνουν ανταγωνιστικοί στο παγκόσμιο επιχειρηματικό στερέωμα.

Το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον απαιτεί από τα στελέχη Διοίκησης, εκτός από τις βασικές τους σπουδές, μια σειρά από δεξιότητες και γνώσεις που ολοκληρώνουν την προσωπικότητα και βοηθούν στη λήψη αποφάσεων, τη συνετή διαχείριση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Στη σύγχρονη, όλο προκλήσεις αγορά, τα στελέχη που διαθέτουν γνώσεις και εξειδίκευση στις διεθνείς επιχειρηματικές σχέσεις και συνθήκες λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών και στις διαπραγματεύσεις, διαθέτουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική, την ομαδική με την ατομική εργασία και δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα και την έρευνα, ενώ παράλληλα τους εφοδιάζει με την τεχνογνωσία, την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητα που απαιτεί η διοίκηση σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

1

ΜΒΑ International Business (Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων)

 • Διοίκηση Οικονομικών και Ανθρωπίνων Πόρων για μια Βιώσιμη Επιχειρηματική Επιτυχία
 • Διοίκηση Στρατηγικής, Λειτουργιών και Συνεργασιών
 • Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Επιχειρησιακή Προσομοίωση με Επαγγελματική Ανάπτυξη
 • Πνευματική Ευημερία IV: Επαγγελματική Ανάπτυξη και Εφαρμοσμένη Έρευνα
 • Επιχειρηματικό Σχέδιο
2

ΜΒΑ Project Management (Διαχείριση έργων)

 • Διοίκηση Οικονομικών και Ανθρωπίνων Πόρων για μια Βιώσιμη Επιχειρηματική Επιτυχία
 • Διοίκηση Στρατηγικής, Λειτουργιών και Συνεργασιών
 • Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Διαχείρισης Έργων
 • Βασικές Αρχές Διαχείρισης Έργων
 • Πνευματική Ευημερία IV: Επαγγελματική Ανάπτυξη και Εφαρμοσμένη Έρευνα
 • Εφαρμοσμένο Project
3

ΜΒΑ FinTech Management (Χρηματοοικονομική Τεχνολογία)

 • Διοίκηση Οικονομικών και Ανθρωπίνων Πόρων για μια Βιώσιμη Επιχειρηματική Επιτυχία
 • Διοίκηση Στρατηγικής, Λειτουργιών και Συνεργασιών
 • Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία
 • Πνευματική Ευημερία IV: Επαγγελματική Ανάπτυξη και Εφαρμοσμένη Έρευνα
 • Εφαρμοσμένο Project Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας
4

ΜΒΑ Business Analytics (Επιχειρηματική Ανάλυση)

 • Διοίκηση Οικονομικών και Ανθρωπίνων Πόρων για μια Βιώσιμη Επιχειρηματική Επιτυχία
 • Διοίκηση Στρατηγικής, Λειτουργιών και Συνεργασιών
 • Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Στρατηγική Επιχειρηματικών Αναλύσεων
 • Πνευματική Ευημερία IV: Επαγγελματική Ανάπτυξη και Εφαρμοσμένη Έρευνα
 • Εφαρμοσμένο Project Επιχειρηματικής Ανάλυσης

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το MBA με 4 κατευθύνσεις προσφέρει τα απαραίτητα προσόντα σε πτυχιούχους και επαγγελματίες ποικίλων ειδικοτήτων, που θέλουν να ανελιχθούν σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις επιχειρήσεων και οργανισμών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε όλους τους κλάδους της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας ως:

 • Στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.,
 • Στελέχη Διοίκησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων.
 • Στελέχη πωλήσεων, κ.α.
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες, δημιουργώντας και αναπτύσσοντας τη δική τους επιχείρηση.
2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ευρεία γκάμα πτυχιούχων και επαγγελματιών (Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Λογιστικής, Χρηματοικονομικής, Πληροφορικής, Πολυτεχνικών Σχολών, Νομικής, Επιστημών της Υγείας, Κοινωνικών – Ανθρωπιστικών Επιστημών κ.α.), που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον χώρο των επιχειρήσεων.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού (ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου)
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο αντικείμενο (επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη για την εισαγωγή στο πρόγραμμα)
 • Συστατικές Επιστολές
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται)
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Ενθαρρύνεται η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο πρόγραμμα και από υποψηφίους που δε διαθέτουν πρώτο πτυχίο, αλλά έχουν σχετική προϋπηρεσία και αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ