MSc Artificial Intelligence
Μεταπτυχιακό στην Τεχνητή Νοημοσύνη

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

1

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Master of Science από το University of East London.

Υπερσύγχρονα εργαστήρια

2

Μαθήματα σε εργαστήρια με εξοπλισμό και λογισμικά προηγμένης τεχνολογίας.

Καινοτόμες τεχνολογίες

3

Εκπαίδευση στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με την ενσωμάτωση εξειδικευμένων τεχνολογιών, όπως τα Ευφυή Συστήματα, η Μηχανική και η Βαθιά Μάθηση.

Πρακτική Άσκηση

4

Δυνατότητα επιλογής του μεταπτυχιακού προγράμματος με πρακτική άσκηση διάρκειας ενός έτους.

Πιστοποιήσεις από κορυφαίους φορείς

5

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει αναγνωρισθεί ως:
επίσημο πιστοποιημένο κέντρο από τη CISCO, μέλος του Oracle University Workforce Development Program, partner του EC-Council Academia, μέλος του διεθνούς δικτύου SAP University Alliances και μέλος του δικτύου GitHub Education.

Πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας

6

Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα εγγραφής ως Μέλος σε παγκοσμίως αναγνωρισμένους επαγγελματικούς φορείς όπως, BCS (British Computer Society) και IΕΕΕ (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Πρωτοποριακά σεμινάρια

7

Παρακολούθηση πληθώρας σεμιναρίων από επαγγελματίες που προέρχονται από κορυφαίες εταιρίες του κλάδου, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και τη δικτύωση.

Ευέλικτες ώρες μαθημάτων

8

Ωρολόγιο πρόγραμμα ιδανικό για εργαζομένους και ολοκλήρωση σπουδών σε ένα ακαδημαϊκό έτος.

Μέλος του ΣΕΠΕ

9

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι Μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Microsoft

10

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι συνεργάτης της κορυφαίας εταιρίας τεχνολογικών λύσεων Microsoft.

BCS

11

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το 1ο Κολλέγιο στην Ελλάδα το οποίο έχει λάβει “Academic Membership” από το British Computer Society.

Πληθώρα επαγγελματικών επιλογών

12

Απορρόφηση σε μια ευρεία γκάμα εξειδικεύσεων Πληροφορικής, σε τομείς όπως η Μηχανική Μάθηση και η Τεχνολογία Πληροφοριών.

Επαγγελματική δικτύωση

13

Συνεντεύξεις με εταιρίες- ηγέτες του κλάδου της Πληροφορικής μέσω της συμμετοχής στον θεσμό Career Days που διοργανώνει ετησίως το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.

Ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών

14

Δυνατότητα φοίτησης πλήρως στα ελληνικά.

Αναγνωρισμένες Σπουδές

15

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, βάσει των κείμενων διατάξεων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
1
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
(με πρακτική άσκηση)
2
ΓΛΩΣΣΑ
gr/en

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη, MSc Artificial Intelligence, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, είναι ιδανικό για πτυχιούχους και επαγγελματίες Νέων Τεχνολογιών που επιθυμούν να εξελιχθούν ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τομέων Πληροφορικής με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, όπως το AI και η Μηχανική Μάθηση.

Το μεταπτυχιακό MSc Artificial Intelligence εφοδιάζει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις για να αναπτύσσουν αλγόριθμους και λογισμικό που υποστηρίζουν τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων σε κάθε οργανισμό.

Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο σε πολυσύνθετες γνώσεις και δεξιότητες πάνω στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων λύσεων μηχανικής μάθησης και προγνωστικής μοντελοποίησης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

1
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Όραση
 • Μηχανική Μάθηση σε Μεγάλα Δεδομένα
 • Ευφυή Συστήματα
 • Διπλωματική Εργασία στην Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Πρακτική Άσκηση (σε περίπτωση επιλογής της εκδοχής που περιλαμβάνει Πρακτική Άσκηση)

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το μεταπτυχιακό στην Τεχνητή Νοημοσύνη, MSc Artificial Intelligence, προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και εφόδια σε επαγγελματίες Πληροφορικής, Νέων Τεχνολογιών ή Επιχειρήσεων, που επιθυμούν να γίνουν ανταγωνιστικότεροι στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης. 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος διαθέτουν το γνωσιακό υπόβαθρο για να διεκδικήσουν θέσεις έμπειρων επιστημόνων Βαθιάς και Μηχανικής Μάθησης και Ανάλυσης Δεδομένων σε: 

 • επιχειρήσεις και οργανισμούς τεχνολογίας 
 • εταιρίες πληροφορικής  
 • εταιρίες επικοινωνιών 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι μπορούν να αιτηθούν την ιδιότητά τους ως «Μέλη» σε παγκοσμίως αναγνωρισμένους επαγγελματικούς φορείς όπως το BCS (British Computer Society) και το IΕΕΕ (Institute of Electrical and Electronics Engineers). 

2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το μεταπτυχιακό MSc Artificial Intelligence του Μητροπολιτικού Κολλεγίου απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες Πληροφορικής και Θετικών Επιστημών που επιθυμούν να εξελίξουν τις ειδικές γνώσεις και ικανότητές τους και να ασχοληθούν επαγγελματικά με την τεχνητή νοημοσύνη. 

Δικαιολογητικά Εγγραφής: 

 • Πρώτο πτυχίο Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου, από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού 
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο αντικείμενο (επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη για την εισαγωγή στο πρόγραμμα) 
 • Συστατικές Επιστολές 
 • Αστυνομική Ταυτότητα 
 • Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται) 
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν) 
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου 

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων. 

Οι περιπτώσεις των υποψηφίων οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο – εκτός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – εξετάζονται κατά περίπτωση. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ