MSc Business Analytics in Shipping
Μεταπτυχιακό στην Επιχειρηματική Ανάλυση στη Ναυτιλία

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

1

Τίτλος σπουδών Master of Science από το Solent University του Southampton, παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές Ναυτιλίας.

Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών

2

Εκπαίδευση σε σύγχρονα ναυτιλιακά θέματα με έμφαση στην ανάλυση, διαχείριση και πρόβλεψη κρίσεων στη ναυτιλία μέσω σύγχρονων μεθόδων προγραμματισμού.

Διεπιστημονική προσέγγιση

3

Το μοναδικό πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει δύο επιστήμες, Ναυτιλία και Πληροφορική, με στόχο την εξειδίκευση στην επιχειρηματική ανάλυση στην ναυτιλία.

Διακεκριμένο διδακτικό προσωπικό

4

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από εξειδικευμένη διδακτική ομάδα με υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία.

Εφαρμοσμένη γνώση

5

Οι φοιτητές αποκτούν άμεση εμπειρία της ναυτιλιακής βιομηχανίας μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών επισκέψεων και masterclasses από κορυφαία στελέχη της αγοράς. 

Διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές

6

Οι απόφοιτοι διευρύνουν τις επαγγελματικές προοπτικές εξέλιξής τους σε διευθυντικές θέσεις στον κλάδο της Ναυτιλίας, εντός κι εκτός Ελλάδας. 

Δικτύωση με ναυτιλιακές εταιρίες

7

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διαθέτει ισχυρούς δεσμούς με τη βιομηχανία και προσφέρει στους φοιτητές δικτύωση με ισχυρές εταιρίες του κλάδου.

Αναγνωρισμένες σπουδές

8

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων βάσει των κείμενων διατάξεων, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
(FULL-TIME)
1
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
(PART-TIME)
2
ΓΛΩΣΣΑ
en

Συνδυάζοντας τη Ναυτιλία με την Πληροφορική, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Επιχειρηματική Ανάλυση στη Ναυτιλία, MSc Business Analytics in Shipping, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, προσφέρει υψηλή ακαδημαϊκή γνώση και, ταυτόχρονα, δίνει έμφαση στην πρακτική διάσταση και εφαρμογή της στον κλάδο της ναυτιλίας. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η εξειδίκευση στην επιχειρηματική ανάλυση, πρόβλεψη και μελέτη των τάσεων στις εγχώριες και διεθνείς ναυλαγορές.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα που αφορούν τόσο σε νομικά ζητήματα, όσο και σε θέματα διαχείρισης κρίσεων στην ναυτιλία. Επιπλέον, εξοικειώνει τους φοιτητές με τη διαχείριση και ανάλυση πραγματικών δεδομένων που άπτονται του κλάδου της Ναυτιλίας. Ως απόφοιτοι θα είναι σε θέση να προβλέψουν και να αναλύσουν τα δρώμενα στη ναυτιλία, όπως την πρόοδο των ναυλαγορών, αναπτύσσοντας τα κατάλληλα λογισμικά και χρησιμοποιώντας τις τεχνικές προγραμματισμού που αρμόζουν σε κάθε περίπτωση.
Πιο συγκεκριμένα, ως εργαζόμενοι σε τμήματα ανάλυσης αγορών, θα έχουν κομβικό συμβουλευτικό ρόλο και θα μπορούν να είναι υπεύθυνοι για αποφάσεις που αφορούν στην χρονική περίοδο που πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε νέα ή μεταχειρισμένα πλοία, αλλά και στη στρατηγική του τμήματος ναυλώσεων στην ναυλαγορά, ορίζοντας αν πρέπει να γίνουν βραχυχρόνιες μισθώσεις, βραχυχρόνια ταξίδια ή μακροχρόνιες χρονοναυλώσεις και σε τι διάρκεια.  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1
 • Διεθνές Θεσμικό/Νομικό Πλαίσιο Ναυτιλίας 
 • Διαχείριση Κρίσεων στη Ναυτιλία
 • Διαχείριση και Ανάλυση δεδομένων και Λήψη Αποφάσεων στη Ναυτιλία
 • Εξόρυξη Δεδομένων
 • Πτυχιακή

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Master στην Επιχειρηματική Ανάλυση στη Ναυτιλία διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις ώστε να μπορούν να εργαστούν σε οποιοδήποτε τμήμα ναυτιλιακής ή παραναυτιλιακή εταιρείας (που προσφέρει υπηρεσίες σε ναυτιλιακή εταιρεία). Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις στα τμήματα: 

 • διαχείρισης κρίσεων,
 • απαιτήσεων (claims), 
 • ανάλυσης αγορών. 
2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Business Analytics in Shipping απευθύνεται σε απόφοιτους πανεπιστημίου οποιασδήποτε επιστήμης, καθώς και σε επαγγελματίες των κλάδων της ναυτιλίας και της πληροφορικής, που επιθυμούν να επεκτείνουν το γνωστικό τους αντικείμενο και να εξελιχθούν επαγγελματικά.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο Πανεπιστημίου από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου (για τους κατόχους πτυχίου Βρετανικών Πανεπιστημίων απαιτείται ελάχιστος βαθμός 2:2)
 • Συστατικές Επιστολές
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Φωτογραφίες ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό αγγλικής γλωσσομάθειας επιπέδου C1 ή C2 (Cambridge ή Michigan) ή
  Τεστ Κατάταξης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου με ελάχιστο βαθμό 6.5 και όχι λιγότερο από 6 στο κάθε εξεταζόμενο μέρος τος συνολικού διαγωνίσματος. 
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Ενθαρρύνεται η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο πρόγραμμα και από υποψηφίους που δε διαθέτουν πρώτο πτυχίο, αλλά έχουν σχετική επαγγελματική εμπειρία – προϋπηρεσία, οι οποίοι μπορούν να γίνουν αποδεικτοί μετά από έγκριση του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου. 

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ