ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σύγχρονα μαθήματα

1

Εξειδικευμένο και εφαρμοσμένο πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη δίνοντας έμφαση σε επιμέρους θεματικές της Λογιστικής, Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής.

Ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών

2

Δυνατότητα φοίτησης πλήρως στα ελληνικά.

Απαλλαγή πιστοποίησης ACCA

3

Το Bachelor Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής παρέχει ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα για την απαλλαγή από τις εξετάσεις της πιστοποίησης ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) για ορκωτούς λογιστές.

Παρακολούθηση σεμιναρίων

4

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει πιστοποιημένα σεμινάρια και εκδηλώσεις από διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων.

Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση

5

Οι απόφοιτοι έχουν διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές εξέλιξης σε ανώτερες διοικητικές θέσεις επιχειρήσεων.

Εργαστήριο προσομοίωσης

6

Πολυάριθμες ώρες διδασκαλίας σε πραγματικές συνθήκες στο Εργαστήριο Προσομοίωσης Εικονικής Επιχείρησης του Κολλεγίου.

Αναγνωρισμένες σπουδές

7

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, βάσει των κείμενων διατάξεων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
3
ΓΛΩΣΣΑ
gr/en

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική, BSc (Hons) Accounting & Finance, ξεχωρίζει διότι παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στις σύγχρονες πτυχές των συγκεκριμένων Επιστημών και, αξιοποιώντας τις τρέχουσες εξελίξεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς, να αποκτήσουν τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να στελεχώσουν ένα από τα πιο νευραλγικά τμήματα της σύγχρονης επιχείρησης, την Οικονομική Διεύθυνση και το Λογιστήριο.

Με την απόκτηση του πτυχίου οι απόφοιτοι θα να είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν όλο το φάσμα των λογιστικών εργασιών καθώς και να διαμορφώνουν τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται τόσο σε Ελλάδα, όσο και σε εξωτερικό.

Ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι συνδυάζει ποικιλία μεθόδων εκμάθησης και πρακτικής εκπαίδευσης. Βασίζεται περισσότερο στην διαδραστική, συμμετοχική αλλά και πρακτική διδασκαλία, παρέχοντας στους φοιτητές ρεαλιστικές εμπειρίες ώστε να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα λειτουργίας και τα πληροφοριακά συστήματα των σύγχρονων επιχειρήσεων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

1
 • Εισαγωγή στη Λογιστική Ι
 • Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα
 • Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Εισαγωγή στη Λογιστική ΙΙ
 • Οικονομικά των Επιχειρήσεων
 • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Αρχές Προσωπικής Χρηματοοικονομικής
2
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική & Πληροφόρηση
 • Διοικητική Λογιστική
 • Προσωπική & Επαγγελματική Ανάπτυξη
 • Εισαγωγή στην Ελεγκτική Θεωρία & Πρακτική
 • Μέθοδοι Έρευνας στη Λογιστική
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική για απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
3
 • Σύγχρονα Θέματα Χρηματοοικονομικής
 • Θεωρία Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 • Εφαρμογές Διοικητικής Λογιστικής
 • Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Εφαρμογές Ελεγκτικής
 • Έρευνα στη Λογιστική

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το πρόγραμμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, BSc Accounting & Finance προσφέρει τα απαραίτητα προσόντα σε όσους θέλουν να αποκτήσουν ανώτερες θέσεις στον κλάδο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε όλους τους κλάδους της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας ως:

 • Στελέχη Λογιστηρίου και Οικονομικής Διεύθυνσης μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
 • Στελέχη Διοίκησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων με εξειδίκευση την παροχή λογιστικών και χρηματοοικονομικών συμβουλών
 • Στελέχη και αναλυτές σε χρηματιστηριακές εταιρείες
 • Τραπεζικά Στελέχη
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες, δημιουργώντας και αναπτύσσοντας τη δική τους επιχείρηση παροχής ανεξάρτητων λογιστικών και χρηματοοικονομικών συμβουλών

Οι απόφοιτοι του προγράμματος ΒSc (Hons) Accounting & Finance, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά προγράμματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στο χώρο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Συστατικές Επιστολές από καθηγητές Λυκείου
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Φωτογραφίες ταυτότητας
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου
 • Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Οι περιπτώσεις των υποψηφίων οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο – εκτός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – εξετάζονται κατά περίπτωση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ