Φοιτητική Μέριμνα

Υπηρεσίες που κάνουν τη φοιτητική ζωή ακόμα καλύτερη.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο δεν σταματά ποτέ να βρίσκεται δίπλα στον φοιτητή, προσφέροντας μια σειρά από υπηρεσίες και δραστηριότητες που στόχο έχουν τη σωματική και ψυχική ευεξία, την αρμονική ένταξη στη φοιτητική ζωή και τη δυναμική συνέχεια της φοιτητικής πορείας του κάθε ένα ξεχωριστά. 

Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες, τις ανησυχίες και τις επιθυμίες του κάθε φοιτητή και τον τρόπο που αυτές μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια των σπουδών του,  οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας και υποστήριξης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου προσφέρονται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών στους φοιτητές. Ειδικά προγράμματα, υπηρεσίες και δραστηριότητες διατίθενται με βασικό γνώμονα την ανάπτυξη των φοιτητών, ώστε να επιτύχουν υψηλές επιδόσεις στις ακαδημαϊκές τους σπουδές και να εξασφαλίσουν άριστες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και καταξίωσης.

1

Προσωπικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Ο Προσωπικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος (Personal Academic Tutor) αποτελεί έναν από τους βασικότερους θεσμούς υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας. Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους φοιτητές, συνεργάζεται στενά μαζί τους για την πορεία των σπουδών τους, την επαγγελματική τους αποκατάσταση και για την αντιμετώπιση κάθε θέματος στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Μεριμνά για την επίλυση όλων των θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Με την ολοκλήρωση της φοίτησης, βασικό του μέλημα είναι η συνεργασία με τον πτυχιούχο για την εξεύρεση των πλέον ενδεδειγμένων επαγγελματικών λύσεων.

2

Κέντρο Ακαδημαϊκής Υποστήριξης

Το Κέντρο Ακαδημαϊκής Υποστήριξης (Academic Learning Centre) αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές υπηρεσίες στη διάθεση των φοιτητών μας, καθώς παρέχει εντελώς δωρεάν συμβουλές για αποτελεσματική χρήση διαθέσιμου χρόνου μελέτης, βελτίωση ικανότητας ακαδημαϊκής γραφής, κριτική θεώρηση εργασιών μέσω κατ’ ιδίαν συναντήσεων, ακαδημαϊκό ήθος, σωστή χρήση παραπομπών, αποφυγή λογοκλοπής (Harvard System of Referencing) και εις βάθος εμπέδωση των εργασιών έρευνας (research projects) και των ανάλογων διαδικασιών.

 • Πως θα κρατήσω σημειώσεις;
 • Πως θα μελετήσω σωστά;
 • Πως θα κάνω μια παρουσίαση;
 • Πως θα γράψω μια εργασία;
 • Πως θα αποφύγω την λογοκλοπή;
 • Τι είναι η λογοκλοπή;
 • Πως γίνονται οι παραπομπές;
 • Πως θα προετοιμαστώ σωστά για τις εξετάσεις;
3

Computer Skills Support Centre

Το Κέντρο Ακαδημαϊκής Υποστήριξης προσφέρει μια υπηρεσία για τους φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, η οποία ενισχύει τις γνώσεις τους πάνω στις δυνατότητες του λογισμικού γραφείου (Word, Excel, PowerPoint).

Η υπηρεσία παρέχει βοήθεια για:

 • Ευπαρουσίαστες εργασίες και reports
 • Ευκολότερη γραφή επιστημονικών εργασιών με τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων  στο Word
 • Χρήση εργαλείων για στατιστικές μελέτες στο Excel
 • Υπολογισμούς και γραφήματα μέσω Excel
 • Δημιουργία παρουσιάσεων ακαδημαϊκού επιπέδου στο PowerPoint
4

Statistics Clinic

Το Κέντρο Ακαδημαϊκής Υποστήριξης προσφέρει μια υπηρεσία στους φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου για να τους στηρίξει κατάλληλα σε όλα τα στάδια εκπόνησης της διπλωματικής τους εργασίας, από το σχεδιασμό και την επιλογή των ερευνητικών εργαλείων, μέχρι τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων.

Το STATISTICS CLINIC μπορεί να βοηθήσει:

 • στην εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών,
 • στον σχεδιασμό ερευνητικών εργαλείων,
 • στη μέτρηση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των δεδομένων,
 • στη χρήση ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης μέσω του SPSS,
 • στις περιγραφικές και επαγωγικές αναλύσεις,
 • στις αναλύσεις συσχέτισης και την ανάπτυξη προβλεπτικών μοντέλων.
5

Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών

Το Κέντρο Ακαδημαϊκής Υποστήριξης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, με γνώμονα τη βέλτιστη δυνατή υποστήριξη των φοιτητών του Κολλεγίου, δημιούργησε την καινοτόμο μονάδα Διάγνωσης και Αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών. Το Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών (Κ.Δ.Α.Μ.Δ.) αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, που έχει βασικό στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες – διαγνωσμένες ή μη – να ανταποκριθούν στις σπουδές τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να βελτιώσουν την ακαδημαϊκή τους επίδοση.

Οι υπηρεσίες του Κ.Δ.Α.Μ.Δ. περιλαμβάνουν:

 • Ακαδημαϊκή υποστήριξη σε φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, βάσει του επίσημου εγγράφου διάγνωσής τους.
 • Ανεπίσημη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών – για μη διαγνωσμένες περιπτώσεις – και παραπομπή προς αξιολόγηση σε επίσημους φορείς (πλαίσια ενηλίκων).
 • Παράλληλη στήριξη σε φοιτητές, που αντιμετωπίζουν έντονη δυσκολία στην φοίτηση, από τους φοιτητές του προγράμματος της Ειδικής Αγωγής που προσφέρει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.
 • Αξίζει να αναφερθεί ότι το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα που προσφέρει αυτήν την καινοτόμο υπηρεσία στον ειδικό πληθυσμό των φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες.  Η δημιουργία του Κ.Δ.Α.Μ.Δ. ήταν μια πρωτοβουλία της Σχολής Παιδαγωγικών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
6

Συμβουλευτικό Κέντρο

Το Συμβουλευτικό Κέντρο (Counselling Centre) προσφέρει ατομική υποστήριξη, καθώς και συμβουλές σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν προσωπικά προβλήματα όπως άγχος, στρες, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές και πένθος. Το Κέντρο μπορεί να βοηθήσει και με άλλα θέματα όπως οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα με προσωπικές σχέσεις, η λήψη δύσκολων αποφάσεων, επιλογές και προβλήματα που αφορούν την προσαρμογή του φοιτητή στην ακαδημαϊκή ζωή και τις σχετικές της απαιτήσεις.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο στοχεύει να προσφέρει στους φοιτητές τα εξής:

 • Δωρεάν, εθελοντική και εμπιστευτική συμβουλευτική υποστήριξη
 • Την ευκαιρία για τους φοιτητές να λάβουν συμβουλές και υποστήριξη από επαγγελματίες ψυχολόγους και σύμβουλους
 • Ευκαιρίες για τους φοιτητές να παρακολουθήσουν δομημένα ομαδικά σεμινάρια για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με τη συμβουλευτική υποστήριξη.
7

Διαιτολογικό Γραφείο

Το Διαιτολογικό Γραφείο αποτελεί μια πρωτοβουλία του Τμήματος Διαιτολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Πρόκειται για μια μονάδα διατροφικής υποστήριξης, που ασχολείται με την παροχή υποστήριξης και συμβουλών πάνω σε θέματα διατροφής και υγείας και λειτουργεί στα campuses Αμαρουσίου και Πειραιά. Το Γραφείο στελεχώνεται από τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Διαιτολογίας, οι οποίοι – υπό την επίβλεψη των ακαδημαϊκών τους και επαγγελματιών Διαιτολόγων-Κλινικών Διατροφολόγων – προσφέρουν δωρεάν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Ρύθμιση και έλεγχος βάρους
 • Κλινική διατροφική θεραπεία
 • Διατροφή για παιδιά και εφήβους
 • Διατροφή για άτομα τρίτης ηλικίας
 • Εγκυμοσύνη και θηλασμός
 • Διατροφή αθλητών
8

Career Office

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με την αγορά εργασίας έτσι ώστε, με την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης και σταδιοδρομίας προς τους αποφοίτους του, να τους οδηγεί σε ταχύτατη και ουσιαστική επαγγελματική αποκατάσταση. Πολλές ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, σε συνεργασία με το Career Office, επιλέγουν κάθε χρόνο αποφοίτους του Κολλεγίου για τη στελέχωσή τους. Το Γραφείο έχει ως απώτερο σκοπό του να υποστηρίζει συμβουλευτικά τους φοιτητές και αποφοίτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σε θέματα ανεύρεσης εργασίας,  επιλογής μεταπτυχιακού προγράμματος, σύνταξης  βιογραφικού σημειώματος και συμβουλές επιτυχημένης συνέντευξης. Επιπλέον, κάθε χρόνο οργανώνει το project DevelopingU που περιλαμβάνει σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών και Ημέρες Σταδιοδρομίας (Career Days), ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.

9

Ψηφιακή Πλατφόρμα Moodle

Οι φοιτητές της σχολής χρησιμοποιώντας το προσωπικό τους λογαριασμό, έχουν άμεση πρόσβαση στη πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης (Moodle). Μέσα από τη πλατφόρμα, οι φοιτητές αποκτούν πρόσβαση στο σύνολο του διδακτικού υλικού που χρησιμοποιείται στη διδασκαλία, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα εργασίας στο δικό τους χώρο και χρόνο. Η πλατφόρμα επίσης χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση, αλλά και την ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τα προγράμματα φοίτησης τους.

Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:

 • Πρόσβαση σε διδακτικό υλικό, σημειώσεις καθηγητών και άλλων εγγράφων και πληροφοριών που χρησιμοποιούνται ανά πρόγραμμα σπουδών.
 • Ηλεκτρονική υποβολή εργασιών και ενημέρωση ως προς τη βαθμολόγηση τους (feedback).
 • Διεκπεραίωση online εξετάσεων και αυτόματη ενημέρωση βαθμολογίας.
 • Ενημέρωση ως προς τα νέα και τις ανακοινώσεις του κολλεγίου, της σχολής και των μεμονωμένων προγραμμάτων.
 • Συμμετοχή σε ομάδες συζητήσεων, forums αλλά και άμεση επικοινωνία με τους καθηγητές και το προσωπικό της Σχολής.
10

Ερευνητική Δραστηριότητα

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ενθαρρύνει και στηρίζει την ερευνητική δραστηριότητα και το επιστημονικό έργο τόσο των έγκριτων ακαδημαϊκών του, όσο και επιλεγμένων ομάδων φοιτητών, στα διαφορετικά πεδία ενδιαφέροντος που καλύπτουν οι Σχολές και τα προγράμματα σπουδών του ιδρύματος.

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, εκπονούνται ερευνητικά projects σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με επιστημονικούς φορείς, οργανισμούς και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα αποτελέσματα των οποίων ανακοινώνονται στο ευρύ κοινό και στην ακαδημαϊκή – επιστημονική κοινότητα μέσω του εγχώριου και διεθνούς επιστημονικού Τύπου [scientific journals] αλλά και σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Στόχος της εν λόγω δραστηριότητας είναι:

 • Η ενεργή συμβολή και συνεισφορά στη διάχυση γνώσης, τεχνογνωσίας και καινοτομίας στην ελληνική κοινωνία
 • Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ερευνητικού πνεύματος στους νέους φοιτητές
 • Η σύνδεση της ακαδημαϊκής με την επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και των φοιτητών οι οποίοι επιλέγονται να συμμετάσχουν στην έρευνα με τον επαγγελματικό στίβο.
11

Πρακτική Άσκηση

Σε όλα τα πρακτικά ακαδημαϊκά προγράμματα των τομέων του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, η επιβλεπόμενη πρακτική / κλινική άσκηση των φοιτητών είναι υποχρεωτική στα πλαίσια των σπουδών τους. Η ποιότητα και εγκυρότητα της πρακτικής / κλινικής άσκησης θεωρείται μια από τις σοβαρότερες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας, καθώς αποτελεί προϋπόθεση τόσο για την ακαδημαϊκή αποφοίτηση, όσο και για την εξοικείωση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και την απόκτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, η πρακτική / κλινική άσκηση υλοποιείται με τη συνεργασία των μεγαλύτερων δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων, κέντρων αποκατάστασης, θεραπευτηρίων και κλινικών, βρεφονηπιακών σταθμών και νηπιαγωγείων, επιχειρήσεων και οργανισμών και συχνά αποτελεί το εφαλτήριο της μετέπειτα επιτυχημένης επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ