Συμπόσιο Έρευνας και Καινοτομίας Φοιτητών (ΣΕΚΦ)

Φοιτητικές δράσεις, ιδέες, πειράματα και ερευνητικές εργασίες που ξεχωρίζουν για το καινοτόμο και νεωτεριστικό πνεύμα τους. Με στόχο την ανάδειξη τους, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διοργανώνει, ετησίως, το Συμπόσιο Έρευνας & Καινοτομίας Φοιτητών.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο στη Θεσσαλονίκη διοργανώνει το ΣΕΚΦ, τα τελευταία 7 χρόνια. Στο ΣΕΚΦ, φοιτητές και απόφοιτοι του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν ιδέες και ερευνητικό έργο με καινοτόμο περιεχόμενο, όπως κάποια δημιουργία, application, video game, ιδέα προϊόντος ή υπηρεσίας κ.α. και να βραβευτούν για αυτά. Επιπλέον,  έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις θεματικές συνεδρίες και παρουσιάσεις των φοιτητών στα ευρύτερα επιστημονικά πεδία των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Επιστημών Υγείας, των Πολυτεχνικών Επιστημών, των Επιστημών Πληροφορικής, Πολιτισμού και Επικοινωνίας, καθώς και των Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών.

Το 7ο Συμπόσιο Έρευνας & Καινοτομίας Φοιτητών πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 2022, με θέμα «Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και καινοτομία: Προοπτικές, και προκλήσεις για τους φοιτητές/τριες, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία». Το πρόγραμμα συμπεριλάμβανε παρουσιάσεις πρωτοποριακών ερευνητικών εργασιών από μέρους των φοιτητών και των αποφοίτων, καθώς και ομιλίες από σπουδαίους επαγγελματίες που έχουν ξεχωρίσει και συνεχίζουν να διακρίνονται για το έργο τους, στον τομέα των νέων τεχνολογιών. Το αναλυτικό πρόγραμμα και τον απολογισμό του 7ο Συμποσίου Έρευνας & Καινοτομίας Φοιτητών μπορείτε να βρείτε εδώ.

Διαβάστε τον αναλυτικό απολογισμό για το 6ο Συμπόσιο Έρευνας & Καινοτομίας Φοιτητών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου εδώ.

περισσότερα +
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ