Εργαστήρια Ανθρωπιστικών Επιστημών

Υπερσύγχρονα εργαστήρια Ψυχολογίας και Παιδαγωγικών

Τα προγράμματα σπουδών της Σχολής Ψυχολογίας και της Σχολής Παιδαγωγικών στηρίζονται στην εφαρμογή νέων, καινοτόμων διδακτικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων με τη χρήση εξελιγμένων εργαλείων και ενθαρρύνουν την έρευνα.

Όλα τα παραπάνω είναι εφικτά στα πλήρως εξειδικευμένα, ιδιόκτητα εργαστήρια Ανθρωπιστικών Επιστημών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, στα οποία οι φοιτητές εξοικειώνονται με την πολυδύναμη χρήση των νέων τεχνολογιών, μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται και να ερμηνεύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις ποικίλες εκφάνσεις της, ενώ εντοπίζουν τους διάφορους παράγοντες από τους οποίους αυτή επηρεάζεται, θεμελιώνοντας και αναπτύσσοντας κριτική και δημιουργική σκέψη.

1

Εργαστήρια Ψυχολογίας

Τα εργαστήρια του Τμήματος Ψυχολογίας περιλαμβάνουν: Εργαστήριο Γνωστικής Ψυχολογίας – Οπτική Αντίληψη, Εργαστήριο Γνωστικής Ψυχολογίας – Πείραμα Stroop, Εργαστήριο Ψυχομετρίας, Εργαστήριο κοινωνικής ποιοτικής έρευνας, Εργαστήριο Εγκληματολογίας και Εργαστήριο Στατιστικής και Έρευνας.

2

Εργαστήρια Παιδαγωγικών / Ειδικής Αγωγής

Τα εργαστήρια του Τμήματος Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής περιλαμβάνουν: Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης & Έκφρασης, Εργαστήριο Οργάνωσης Παιδαγωγικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Θεατρικής Έκφρασης & Δημιουργίας, AMCreativity Lab και Observation Labs.

PHOTO GALLERY
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ