25.06.2021
ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Νέα έρευνα από το Τμήμα Θετικής Ψυχολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και παρουσίαση στο Συνέδριο EURAM

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, υποστηρίζοντας την ακαδημαϊκή δράση και συμμετοχή των καθηγητών στην ερευνητική διαδικασία, με πρωτοβουλία των καθηγητών της Σχολής Ψυχολογίας διεξήγαγε έρευνα την οποία παρουσίασε στη διάρκεια του Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Management (European Academy of Management -EURAM) που έλαβε χώρα στο Μόντρεαλ του Καναδά.

Πιο συγκεκριμένα, η ακαδημαϊκή υπεύθυνη των μεταπτυχιακών MSc Applied Positive Psychology & Coaching Psychology και MSc Business Psychology και καθηγήτρια του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, Δρ. Ειρήνη Τσαχουρίδη, και ο καθηγητής και αριστούχος απόφοιτος του MSc Applied Positive Psychology & Coaching Psychology, Ιωάννης Θεάκος, παρουσίασαν στο Συνέδριο EURAM την έρευνά τους με τίτλο: “The meaning and dimensions of Organizational Virtuousness in Non-Profit Organizations: A study through perceptions, behaviors and motivation of volunteer employees”.

Η έρευνα αφορά το νόημα και τις διαστάσεις της Οργανωσιακής Αρετής σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς. Η οργανωσιακή αρετή σχετίζεται άμεσα με το οργανωσιακό κλίμα. Με πιο απλά λόγια, όταν οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται αληθινό ενδιαφέρον από την πλευρά της επιχείρησης, βιώνουν φαινόμενα αισιοδοξίας, συγχώρεσης, ακεραιότητας, συμπόνιας και εμπιστοσύνης εντός του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα, έρευνα σχετικά με την οργανωσιακή αρετή είχε διεξαχθεί αποκλειστικά σε επίπεδο Kερδοσκοπικών Oργανισμών, παρουσιάζοντας θετικά εργασιακά αποτελέσματα.

Στην παρούσα έρευνα, μελετήθηκε η oργανωσιακή αρετή σε ΜΚΟ (Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς). Πιο συγκεκρίμενα, οι καθηγητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, Δρ. Τσαχουρίδη Ειρήνη και Θεάκος Ιωάννης, εστιάσαν στον τρόπο που διαμορφώνονται οι αντιλήψεις, οι συμπεριφορές και οι αντιδράσεις εθελοντών εργαζομένων σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς όταν αντιλαμβάνονται την οργανωσιακή αρετή.

Oops! We could not locate your form.

MORE NEWS
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ