03.05.2022
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Εκπαιδευτική επίσκεψη των φοιτητών της Σχολής Ναυτιλίας στο λιμάνι της Ελευσίνας

Η εκπαιδευτική επίσκεψη στο λιμάνι της Ελευσίνας έδωσε πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία στους φοιτητές Ναυτιλίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

Η συμμετοχή των φοιτητών σε δράσεις που ενισχύουν την εμπειρία και τις γνώσεις τους και ταυτόχρονα τους βοηθούν να σχηματίσουν μια ρεαλιστική εικόνα για τον κλάδο τους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων σπουδών του Μητροπολιτκού Κολλεγιου.

Συμπληρωματικά με τις διαλέξεις και τα εργαστήρια, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διοργάνωσε εκπαιδευτική επίσκεψη (field trip) για τους φοιτητές της Σχολής Ναυτιλίας από τα Campuses Πειραιά και Αμαρουσίου, στις εγκαταστάσεις του λιμένα Ελευσίνας.

Στα προγράμματα σπουδών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, οι διαλέξεις στοχεύουν στη δημιουργία στερεών βάσεων πάνω στο γνωστικό αντικείμενο και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αποτελούν το όχημα για τη μετάδοση πρακτικής εμπειρίας.

 

Οι φοιτητές συμμετείχαν σε ξενάγηση στους χώρους και τις αποβάθρες του λιμένα Ελευσίνας στη διάρκεια της οποίας παρακολούθησαν αναλυτική παρουσίαση των λειτουργιών και διαδικασιών που εκτελούνται. Ακολούθησαν ενημερωτικές ομιλίες από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας, κ. Καμαρινάκη Απόστολο, καθώς και από άλλα στελέχη του ΟΛΕ ΑΕ οι οποίες κάλυψαν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων ναυτιλιακού και λιμενικού ενδιαφέροντος.

Μερικές από τις θεματικές που αναλύθηκαν αφορούσαν στα εξής:

  • εφαρμογή-διαχείριση ISPS Cοde,
  • διαχείριση πλοίων στον λιμένα,
  • διαχείριση φορτίων,
  • ναυτιλιακές διαδικασίες που ακολουθούνται κατά περίπτωση

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την επίλυση αποριών που εξέφρασαν οι φοιτητές στο τέλος των εκπαιδευτικών διαλέξεων.

Oops! We could not locate your form.

MORE NEWS
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ