MA Ιnformation and Communication Technologies in Education
Mεταπτυχιακό στις Tεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

1

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Master of Αrts από το University of East London, παγκοσμίως αναγνωρισμένο ως «πρωτοποριακό» σε επίπεδο έρευνας σύμφωνα με τον Κρατικό Έλεγχο Ποιότητας (Research Excellence Framework/REF 2021).

Εκπαίδευση στην πράξη

2

Πρακτική εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στον παιδαγωγικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και αξιολόγηση εφαρμογών και περιβαλλόντων που χρησιμοποιούν στις ΤΠΕ.

Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας

3

Συνδυασμός θεωρίας και πρακτικής εξάσκησης για πλήρη κατανόηση του αντικειμένου διδασκαλίας.

Πρωτοποριακά σεμινάρια

4

Διαλέξεις, workshops και μαθήματα από επαγγελματίες με πολυετή καριέρα.

Δυνατότητα μοριοδότησης

5

Επιμόρφωση που προσφέρει δυνατότητα μοριοδότησης για προσλήψεις για στον δημόσιο τομέα.

Πλήθος επαγγελματικών προοπτικών

6

Επαγγελματική αποκατάσταση σε εκπαιδευτικές δομές όλων των βαθμίδων και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ευέλικτες ώρες μαθημάτων

7

Ωρολόγιο πρόγραμμα ιδανικό για εργαζομένους και ολοκλήρωση σπουδών σε ένα ακαδημαϊκό έτος.

Ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών

8

Δυνατότητα φοίτησης πλήρως στα ελληνικά.

Αναγνωρισμένες σπουδές

9

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων βάσει των κείμενων διατάξεων, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
1
ΓΛΩΣΣΑ
gr/en

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, MA Ιnformation and Communication Technologies in Education, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις στην παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τον παιδαγωγικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών ψηφιακών εφαρμογών και περιβαλλόντων που χρησιμοποιούν ΤΠΕ.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το μεταπτυχιακό MA Ιnformation and Communication Technologies in Education εξοπλίζει τους φοιτητές με δεξιότητες που αφορούν στις βασικές εκπαιδευτικές διαδικασίες και περιλαμβάνουν κριτική ανάλυση και προβληματισμό, κριτική έρευνα, υποτροφία και έρευνα, σχεδιασμό δράσης και αξιολόγηση, καθώς και συνεργατική μάθηση.

Μέσα από τις παραπάνω διαδικασίες, οι φοιτητές αποκτούν μια πλήρη εικόνα για τη σύγχρονη θεώρηση και την εκπαιδευτική έρευνα, ενισχύουν την ικανότητα κριτικής σκέψης και ανάλυσης και να αναπτύσσουν πολλές ακόμα πρακτικές, πνευματικές, οργανωτικές, προσωπικές, επικοινωνιακές και επαγγελματικές δεξιότητες. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να εμπλουτίσουν την επιστημονική τους γνώση και να εξοικειωθούν ή να ενισχύσουν τις ερευνητικές δεξιότητες τους.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί για απόφοιτους και επαγγελματίες των Ανθρωπιστικών Επιστημών με έντονο ενδιαφέρον στην εφαρμογή των ΤΠΕ στον χώρο της εκπαίδευσης. Αποτελείται από δύο μαθήματα των 30 μονάδων (credits) το πρώτο εξάμηνο, δύο μαθήματα των 30 μονάδων (credits) το δεύτερο εξάμηνο και τη διατριβή των 60 μονάδων (credits).

περισσότερα +

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1
 • Εκπαιδευτικές Στρατηγικές
 • Ψηφιακά Παιχνίδια στην Εκπαίδευση
 • Τάσεις στις Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
 • Θεωρητικές προσεγγίσεις, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών
 • Πτυχιακή Εργασία

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το μεταπτυχιακό στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση προετοιμάζει επαγγελματίες από ένα ευρύ φάσμα κλάδων ώστε να εξελιχθούν και να διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες, διεκδικώντας θέσεις σε:

 • εκπαιδευτικές δομές προσχολικής αγωγής,
 • σχολεία πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγεία & δημοτικά) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 • ειδικά σχολεία,
 • κέντρα δημιουργικών δραστηριοτήτων,
 • ιδρύματα/ενώσεις,
 • δομές που ασχολούνται με την υποστήριξη παιδιών
 • διοικητικές θέσεις στην εκπαίδευση, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Ή να εργαστούν ως Σύμβουλοι σε:

 • εκπαιδευτικές δομές (π.χ. κέντρα εκμάθησης Νέων Τεχνολογιών, STEM),
 • εταιρίες σχεδιασμού και παραγωγής εκπαιδευτικών εφαρμογών και λογισμικών,
 • ειδικές επιτροπές του δημόσιου (Υπουργείο Παιδείας) και ιδιωτικού τομέα (Μουσεία, Ερευνητικά Ινστιτούτα) όπου κρίνεται απαραίτητη η παρουσία και η συμμετοχή ειδικών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση.
2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MA Ιnformation and Communication Technologies in Education απευθύνεται σε μια ευρεία γκάμα πτυχιούχων και επαγγελματιών Ανθρωπιστικών Επιστημών, που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού σε σπουδές Προσχολικής αγωγής, Ειδικής αγωγής, Κοινωνιολογίας, Πληροφορικής ή άλλων συναφών αντικειμένων των Ανθρωπιστικών Επιστημών
 • Συστατικές Επιστολές
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (IELTS 6.0 or equivalent, για το αγγλικό πρόγραμμα).
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ