business redΜΒΑ
Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με 4 κατευθύνσεις: Project Management, FinTech Management, Business Analytics, International Business
Γιατί να επιλέξω αυτό το πρόγραμμα;

  Πλήρως ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών με διεθνή αναγνώριση του πτυχίου που απονέμεται από το διακεκριμένο Βρετανικό Πανεπιστήμιο, University of East London.
  Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος ΜΒΑ (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με 4 κατευθύνσεις) στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών Master of Business Administration από το University of East London.
  Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης σε ανώτερες διοικητικές θέσεις επιχειρήσεων κάθε κλάδου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  Εξειδικευμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, με  έμφαση στη διεθνή διοίκηση επιχειρήσεων,  που εφαρμόζει τη θεωρία στην πράξη και καλύπτει ευρύ φάσμα των σημαντικότερων θεμάτων του σύγχρονου μάνατζμεντ.
  Ευέλικτο ωρολόγιο πρόγραμμα ιδανικό για εργαζομένους και ολοκλήρωση σπουδών σε ένα ακαδημαϊκό έτος.
  Παράλληλη παρακολούθηση σεμιναρίων και εκδηλώσεων από διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων με στόχο τη δικτύωση των φοιτητών με το Ελληνικό και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Περιγραφή

Το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον απαιτεί από τα στελέχη Διοίκησης, εκτός από τις βασικές τους σπουδές, μια σειρά από δεξιότητες και γνώσεις που ολοκληρώνουν την προσωπικότητα και βοηθούν στη λήψη αποφάσεων, τη συνετή διαχείριση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Το ελληνόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με 4 κατευθύνσεις) έχει σχεδιαστεί με διεθνή προοπτική για απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια καριέρα με διεθνή προσανατολισμό, να αναπτύξουν ηγετική πορεία στη διεθνή οικονομική δραστηριότητα και ανάλυση προβλημάτων και να γίνουν ανταγωνιστικοί στο παγκόσμιο επιχειρηματικό στερέωμα.

Στη σύγχρονη, όλο προκλήσεις αγορά, τα στελέχη που διαθέτουν γνώσεις και εξειδίκευση στις διεθνείς επιχειρηματικές σχέσεις και συνθήκες λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών και στις διαπραγματεύσεις, διαθέτουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική, την ομαδική με την ατομική εργασία και δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα και την έρευνα, ενώ παράλληλα τους εφοδιάζει με την τεχνογνωσία, την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητα που απαιτεί η διοίκηση σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα.

Διάρκεια: 1 έτος (full-time) ή 2 έτη (part-time)
Γλώσσα: Ελληνικά

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το πρόγραμμα MBA International Business προσφέρει τα απαραίτητα προσόντα σε πτυχιούχους και επαγγελματίες ποικίλων ειδικοτήτων, που θέλουν να ανελιχθούν σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις επιχειρήσεων και οργανισμών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να:

 • Σταδιοδρομήσουν σε όλους τους κλάδους της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας ως:
  • Στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.,
  • Στελέχη Διοίκησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
  • Σύμβουλοι επιχειρήσεων. Στελέχη πωλήσεων, κ.α.
 • Δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, δημιουργώντας και αναπτύσσοντας τη δική τους επιχείρηση.
 • Να συνεχίσουν για διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μαθήματα

ΜΒΑ (Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων)

  •  Διοίκηση Οικονομικών και Ανθρωπίνων Πόρων για μια Βιώσιμη Επιχειρηματική Επιτυχία
  • Διοίκηση Στρατηγικής, Λειτουργιών και Συνεργασιών
  • Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  • Επιχειρησιακή Προσομοίωση με Επαγγελματική Ανάπτυξη
  • Πνευματική Ευημερία IV: Επαγγελματική Ανάπτυξη και Εφαρμοσμένη Έρευνα
  • Επιχειρηματικό Σχέδιο

ΜΒΑ (Διαχείριση έργων)

  • Διοίκηση Οικονομικών και Ανθρωπίνων Πόρων για μια Βιώσιμη Επιχειρηματική Επιτυχία
  • Διοίκηση Στρατηγικής, Λειτουργιών και Συνεργασιών
  • Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  • Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία
  • Πνευματική Ευημερία IV: Επαγγελματική Ανάπτυξη και Εφαρμοσμένη Έρευνα
  • Εφαρμοσμένο Project Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας

 ΜΒΑ (Χρηματοοικονομική Τεχνολογία )

  •  Επαγγελματικές Δεξιότητες
  • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
  • Τεχνολογία Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών
  • Λογισμικό και Μικροεπεξεργαστές
  • Τεχνικές Μοντελοποίησης Συστημάτων
  • Προγραμματιζόμενοι και Μεταβαλλόμενοι Λογικοί Ελεγκτές
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Αγγλικά C1

ΜΒΑ (Επιχειρηματική Ανάλυση)

  • Διοίκηση Οικονομικών και Ανθρωπίνων Πόρων για μια Βιώσιμη Επιχειρηματική Επιτυχία
  • Διοίκηση Στρατηγικής, Λειτουργιών και Συνεργασιών
  • Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  • Στρατηγική Επιχειρηματικών Αναλύσεων
  • Πνευματική Ευημερία IV: Επαγγελματική Ανάπτυξη και Εφαρμοσμένη Έρευνα
  • Εφαρμοσμένο Project Επιχειρηματικής Ανάλυσης

Προυποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ευρεία γκάμα πτυχιούχων και επαγγελματιών (Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Λογιστικής, Χρηματοικονομικής, Πληροφορικής, Πολυτεχνικών Σχολών, Νομικής, Επιστημών της Υγείας, Κοινωνικών – Ανθρωπιστικών Επιστημών κ.α.), που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον χώρο των επιχειρήσεων.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού (ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου)
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο αντικείμενο (επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη για την εισαγωγή στο πρόγραμμα)
 • Συστατικές Επιστολές
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται)
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Tην αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Ενθαρρύνεται η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο πρόγραμμα και από υποψηφίους που δε διαθέτουν πρώτο πτυχίο, αλλά έχουν σχετική προϋπηρεσία και αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο.

Καθηγητές

Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οικονομικών απαρτίζεται από διακεκριμένους καθηγητές, που διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, πλούσιο ερευνητικό και συμβουλευτικό έργο, διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και επαγγελματική καταξίωση στον τομέα εξειδίκευσης τους.

Στην πλειοψηφία τους κατέχουν θέσεις μεσαίων και ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και μπορούν να μεταφέρουν στους φοιτητές τις πιο σύγχρονες διοικητικές πρακτικές που ακολουθούνται στον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και να τους βοηθήσουν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη.

Δείτε εδώ όλους τους καθηγητές της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Description

The current business environment demands that, in addition to their basic studies, business administrators are equipped with a wide range of skills and the appropriate knowledge that lead to a comprehensive personality and help with the decision making, the sensible administration and the development of businesses and organizations.

The MBA with 4 pathways, which is fully delivered in Greek, is designed from an international perspective and is addressed to those who have a first degree and wish to pursue a career at the international level, with leadership abilities and administration skills. In the international competitive environment, those students who are equipped with the specialized knowledge and expertise in the management of the modern companies and organisations and who are experts in negotiation have a competitive advantage in the international job market.

The programme combines theory with practice, as well as group with individual work, giving students the chance to develop their critical thinking and research abilities, while at the same time equipping them with the know-how, the self confidence and creativity required by international management.

Duration: 1 year (full time) / 2 years (part-time)

Career Prospects

Career Prospects The MBA with 4 pathways offers the necessary skills to professionals who wish to pursue a career in Management. Graduates of the programme have excellent prospects to:

 • Pursue a career in all sectors of the Greek and international economy as:
  • Executives in large companies and organizations in the private and public sectors.
  • Management executives in small and medium enterprises.
  • Business Consultants.
  • Sales Executives, etc.
 • Work as freelancers, creating and developing their own business.
 • Continue their studies at postgraduate level in Greece and abroad.

Modules

ΜBA (International Business)

  •  Managing Financial and Human Resources for Sustainable Business Success
  • Managing Strategy, Operations and Partnerships
  • Marketing in a Digital Age and Corporate Social Responsibility
  • Business Simulation with Professional Development
  • Mental Wealth IV: Professional Exchange & Applied Research
  • Business Project

MBA (Project Management)

  • Managing Financial and Human Resources for Sustainable Business Success
  • Managing Strategy, Operations and Partnerships
  • Marketing in a Digital Age and Corporate Social Responsibility
  • Fundamentals of Project Management
  • Mental Wealth IV: Professional Exchange & Applied Research
  • Applied Project Management Project

 MBA (FinTech Management)

  •  Managing Financial and Human Resources for Sustainable Business Success
  • Managing Strategy, Operations and Partnerships
  • Marketing in a Digital Age and Corporate Social Responsibility
  • Developing FinTech Strategy
  • Τεχνικές Μοντελοποίησης Συστημάτων
  • Mental Wealth IV: Professional Exchange & Applied Research
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Applied FinTech Project

MBA (Business Analytics)

  • Managing Financial and Human Resources for Sustainable Business Success
  • Managing Strategy, Operations and Partnerships
  • Marketing in a Digital Age and Corporate Social Responsibility
  • Strategic Business Analytics
  • Mental Wealth IV: Professional Exchange & Applied Research
  • Applied Business Analytics Project

Admission Requirements

The programme is addressed to high-school leavers who wish to pursue a career in the area of Bussiness.

Required documentation:

 • Completed application form
 • Copy of passport (page with your personal details and photo)
 • Certified English translation of High School Leaving Certificate and mark sheet or equivalent qualifications
 • Certified English translation of Bachelor’s Degree and transcripts Proof of English language proficiency
 • Letter of recommendation / reference from academics or employers
 • Curriculum Vitae – CV
 • Evidence of work experience (where applicable)
 • Other certificates/degrees

The student must provide certified copies of official certificates from their previous institution. It should state that the student has completed the programme or qualification. Additional documentation may be required.

A personal interview complements the evaluation of the above documentation.

Academic Staff

The academic staff of the School of Business and Finance consists of distinguished lecturers, holders of Masters and PhD degrees with extensive research and management consultancy work, teaching experience at Greek and foreign Universities plus professional recognition in their field of expertise.

In their majority they are also top business executives who can familiarize students with the latest business administration practices and help them put to practice the theoretical knowledge they acquire in class.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Όνομα(*)
Please type your full name.

Επώνυμο(*)
Please type your full name.

E-mail(*)
Invalid email address.

Κινητό(*)
Invalid Input

Περιοχή Κατοικίας
Invalid Input

Επιθυμητή Περιοχή Φοίτησης(*)
Invalid Input

Σχόλια
Invalid Input

Προγράμματα Σπουδών(*)
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

 

Δηλώσεις Φοιτητών / Αποφοίτων


 

 

Gallery Σχολής


 

 

Τα Νέα της Σχολής