21.07.2021
ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Νέα συνεργασία με την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ για την κλινική πρακτική και ανάπτυξη ερευνητικού έργου των φοιτητών

Στοχεύοντας στην πρακτική εξάσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών και με γνώμονα τη συνεχή επέκταση του δικτύου συνεργατών, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προχώρησε στη σύναψη συνεργασίας με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΙΑΣΙΣ. 

Με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, όπως ψυχολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ψυχιατρική φροντίδα στην Κοινότητα με βάση τις αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Απώτερος σκοπός είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, η δημιουργία ίσων ευκαιριών και νέων προοπτικών για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και η εμπλοκή της άμεσης ομάδας στόχου και ενός μεγάλου αριθμού επαγγελματιών σε ένα ευρύ πλαίσιο δράσεων, προγραμμάτων και ερευνών.

Η συνεργασία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου με την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ συμπεριλαμβάνει μια σειρά από ερευνητικές, ακαδημαϊκές και οργανωτικές δραστηριότητες όπως την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών και ερευνητικής εμπειρίας, τη διεξαγωγή ειδικών στοχευμένων ερευνών μέσα από το εκπαιδευτικό κέντρο Edify Centre της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως Διά Βίου Μάθησης και Κατάρτισης Στελεχών του δημόσιου τομέα και ιδιωτικού τομέα, την πρακτική άσκηση ή εθελοντική εργασία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Κολλεγίου, την παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού, τεχνογνωσίας, δεδομένων κ.α.

Στη συνάντηση για την υπογραφή του συμφωνητικού παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι κ.κ: Νίκος Μπαλτάς, Γεν. Διευθυντής, Πέτρος Πέτσης, Προϊστάμενος Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του φορέα και Ιπποκράτης Ευσταθίου, Community Engagement Coordinator & Communications της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο εκπροσώπησαν ο κ. Γιώργος Στεφάνου, Deputy Academic Director στο Campus Αθήνας, η κα. Μαρία Ρεκλείτη, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Τμήματος Νοσηλευτικής και ο Δρ. Τριάντ Φλουρής, Vice Principal Academic Affairs.

Η πρακτική άσκηση αποτελεί θεμέλιο λίθο όλων των προγραμμάτων σπουδών και ευθυγραμμίζεται με τη φιλοσοφία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου για παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης. Στη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, οι φοιτητές εφαρμόζουν στην πράξη όσα διδάσκονται στη θεωρία, έρχονται σε επαφή με τις ρεαλιστικές επαγγελματικές συνθήκες του αντικειμένου σπουδών τους, δέχονται ερεθίσματα που διευρύνουν τις γνώσεις και τον τρόπο σκέψης και επίλυσης προβλημάτων και χτίζουν το δικό τους επαγγελματικό δίκτυο. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, προσφέροντας τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης, διαθέτει ισχυρούς δεσμούς με την αγορά εργασίας, τους οποίους συνεχώς ενισχύει και διευρύνει.

Oops! We could not locate your form.

MORE NEWS
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ