25.05.2022
ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Συνεργασία με την HOPE10 για την πρακτική άσκηση φοιτητών Ψυχολογίας

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διευρύνει το δίκτυο συνεργατών με στόχο να δώσει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και κλινική παρατήρηση στους φοιτητές των Τμημάτων Ψυχολογίας.

Στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών μέσω της πρακτικής άσκησης, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνάπτει μια νέα συνεργασία με την HOPETEN, μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που προσανατολίζεται στη βελτίωση των συνθηκών ζωής και την κάθε μορφής υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων, όπως παιδιά, οικογένειες, πρόσφυγες και, γενικότερα, όποιου μέλους της κοινωνίας χρήζει προστασίας.

Η ΑΜΚΕ HOPETEN ιδρύθηκε για να παράσχει κοινωνική μέριμνα και προστασία σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με μέτρα άμεσης στήριξης και διευκόλυνσης πρόσβασης σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας και δημόσιες υπηρεσίες.

Η συνεργασία συνάπτεται με στόχο την πρακτική άσκηση των φοιτητών κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Στο πρόγραμμα πρακτικής θα συμμετάσχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής Ψυχολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.  Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που αποκτούν οι φοιτητές και άμεση επαφή με το μελλοντικό εργασιακό τους περιβάλλον, αντιμετωπίζοντας πραγματικές περιπτώσεις και περιστατικά.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνάπτει δεσμούς με τους πλέον αναγνωρισμένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς κάθε κλάδου, εξασφαλίζοντας συνεργασίες που αναβαθμίζουν το επίπεδο της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών και συνεισφέρουν στη μελλοντική επαγγελματική τους δικτύωση.

Το έργο της HOPETEN επικεντρώνεται σε δράσεις και προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα για τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων, ιδιαίτερα προσφύγων και μεταναστών. Αυτό το επιτυγχάνει μέσα από την ικανοποίηση αναγκών που αφορούν την καθημερινή τους ζωή και την ψυχική υγεία τους, όπως επίσης και μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένων δικτύων αλληλεγγύης για την παροχή πολυεπίπεδης βοήθειας και συμβουλευτικής. Επιπλέον, η HOPETEN δραστηριοποιείται και στο κομμάτι της προώθησης θεμάτων που αφορούν στην προστασία και την κοινωνική ένταξη αυτών των ευάλωτων ομάδων.

Oops! We could not locate your form.

MORE NEWS
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ