ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

1

Τίτλος σπουδών Bachelor of Arts από το Solent University

Πρακτική άσκηση

2

Πλήρης απασχόληση για απόκτηση εμπειρίας και ανάπτυξη δικτύου επαφών

Πλήθος Επαγγελματικών Προοπτικών

3

Επαγγελματική αποκατάσταση σε πληθώρα κλάδων και οργανισμών (τουρισμός, ψυχαγωγία, υγεία, εκπαίδευση, ποιότητα ζωής)

Επαγγελματική Δικτύωση

4

Παράλληλη παρακολούθηση πλήθους εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών

5

Δυνατότητα φοίτησης πλήρως στα ελληνικά

Αναγνωρισμένες σπουδές

6

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, βάσει των κείμενων διατάξεων, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
3
ΓΛΩΣΣΑ
gr

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητισμού, BΑ (Hons) Sport Management, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο εξοπλίζει τους φοιτητές με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στην οργάνωση και διοίκηση αθλητικών οργανισμών και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να συνδυάσουν την αγάπη ή την κλίση τους στον αθλητισμό με τις διοικητικές ικανότητες.

Ο αθλητισμός έχει εξελιχθεί, διεθνώς, σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα με τεράστιο όγκο επενδύσεων, εσόδων και κερδών, η διαχείριση της οποίας απαιτεί άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία. Το αθλητικό προϊόν δεν περιορίζεται στις γραμμές του γηπέδου, αλλά επεκτείνεται σε τομείς όπως ο τουρισμός, η αναψυχή, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η υγεία, η τοπική αυτοδιοίκηση και η ψυχαγωγία.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ΒΑ (Hons) Sport Management, οι φοιτητές εκπαιδεύονται ώστε να είναι σε θέση να οργανώνουν, να καθοδηγούν, να συμβάλλουν στην υλοποίηση εκδηλώσεων και προγραμμάτων ανάπτυξης σε αθλητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο να συμβάλλουν στην εξέλιξή τους ως επικερδείς επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα σπουδών δίνει έμφαση στη στρατηγική ανάπτυξη του αθλητισμού σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο, καθώς και σε βασικές αρχές διοίκησης, πάντα με σημείο αναφοράς παγκόσμιους αθλητικούς οργανισμούς.
Επιπλέον, με γνώμονα την επαγγελματική αποκατάσταση, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση πλήρους απασχόλησης (με επίβλεψη) που βοηθά τους φοιτητές να αποκτήσουν πολύτιμες διοικητικές εμπειρίες και δίκτυο επαφών για μελλοντικές συνεργασίες. Αυτό, σε συνδυασμό με την ολιστική προσέγγιση της αθλητικής βιομηχανίας και των συναφών πεδίων, εξασφαλίζει επαγγελματική αποκατάσταση σε πληθώρα κλάδων και οργανισμών (τουρισμός, ψυχαγωγία, υγεία, εκπαίδευση, ποιότητα ζωής).

περισσότερα +

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

1
 • Αρχές Μάρκετινγκ
 • Αρχές Μάνατζμεντ
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Αρχές Ανάπτυξης Αθλητισμού
 • Τεχνικές Έρευνας & Μάθησης
 • Κοινωνιολογία του Αθλητισμού
2
 • Κοινωνιολογικές Εφαρμογές του Αθλητισμού
 • Διοίκηση Λειτουργικών στον Αθλητισμό
 • Πρακτική Άσκηση
 • Μέθοδοι Έρευνας στον Αθλητισμό
 • Πολιτικές & Πρακτικές στην Ανάπτυξη Αθλητισμού
 • Διαχείριση Αθλητικών Γεγονότων
3
 • Διεθνή Θέματα Αθλητισμού
 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ
 • Στρατηγικό Μάρκετινγκ
 • Βusiness Start Up
 • Διπλωματική Εργασία

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος BΑ (Hons) Sport Management του Μητροπολιτικού Κολλεγίου διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για να εξελιχθούν επαγγελματικά σε μια πληθώρα κλάδων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον αθλητισμό. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργαστούν σε:

 • δημόσιους αθλητικούς οργανισμούς,
 • κρατικούς φορείς που σχετίζονται με τον αθλητισμό (π.χ. Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού/αθλητικές ομοσπονδίες-ενώσεις)
 • Αθλητικές Ανώνυμες εταιρείες (Κ.Α.Ε. & Π.Α.Ε.),
 • Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες ομοσπονδίες (UEFA, FIFA, IAAF, FIBA κ.α.),
 • Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα ανάπτυξης και διαχείρισης του αθλητισμού (π.χ. Ηνωμένα Έθνη, UNESCO),
 • ιδιωτικούς αθλητικούς συλλόγους- σωματεία,
 • ιδιωτικά γυμναστήρια
 • τοπική αυτοδιοίκηση (π.χ. δημοτικά και κοινοτικά προγράμματα άθλησης),
 • επαγγελματικές/ερασιτεχνικές ομάδες και σωματεία,
 • τουριστικούς οργανισμούς και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,
 • τμήμα Μάρκετινγκ/Πωλήσεων σε εταιρείες αθλητικών ειδών,
 • Μ.Κ.Ο. συναφείς με εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, μπορούν να  συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον κλάδο του Αθλητισμού με εξειδίκευση στον τομέα της Διοίκησης.

Δικαιολογητικά Εγγραφής: 

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Συστατικές Επιστολές από καθηγητές Λυκείου
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Φωτογραφίες ταυτότητας
 • Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται)
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Οι περιπτώσεις των υποψηφίων οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο – εκτός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – εξετάζονται κατά περίπτωση.

3

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι απόφοιτοι του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητισμού έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε σύγχρονα μεταπτυχιακά προγράμματα στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, όπως τα παρακάτω:

MA Sport Development and Management (Μεταπτυχιακό στην Ανάπτυξη και Διοίκηση Αθλητισμού)
ΜΒΑ με 4 κατευθύνσεις (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με 4 κατευθύνσεις)
MSc Applied Sport and Exercise Nutrition (Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διατροφής Αθλητισμού και Άσκησης)
MSc Business Psychology (Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία Εργασίας)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ