Εγγραφή

Κάντε την εγγραφή σας στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής σας
GET IN TOUCH

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο πρόγραμμα σπουδών που έχετε επιλέξει. Εάν αναζητάτε ακόμη το πρόγραμμα σπουδών που σας ταιριάζει δείτε εδώ όλα τα bachelors και masters του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την καθοδήγηση ενός εξειδικευμένου Ακαδημαϊκού Συμβούλου ή περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία που θα βρείτε στη σελίδα επικοινωνίας.

 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Μόνιμη διεύθυνση κατοικίας (αν είναι διαφορετική)
 • Στοιχεία Συγγενή ή Αντίκλητου
 • ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  Παρακαλώ δώστε πληροφορίες για τους τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδεχομένως κατέχετε ή τις εξετάσεις που δώσατε, με επιτυχία ή όχι, με χρονολογική σειρά. Μην ξεχνάτε να συμπεριλάβετε την επαγγελματική κατάρτιση
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

  Αν τα αγγλικά δεν είναι η μητρική σας γλώσσα, παρακαλώ αναφέρατε το επίπεδο γνώσης σας στην αγγλική γλώσσα και επισυνάψτε τα πιστοποιητικά που ενδεχομένως κατέχετε:
 • Πριν την εισαγωγή σας στο ____ έτος σπουδών είναι υποχρεωτική η προσκόμιση τίτλου Αγγλομάθειας Proficiency ή IELTS με ελάχιστο score____ή άλλων ισότιμων τίτλων σπουδών.
 • ΓΝΩΣΗ Η/Υ

 • ΕΡΓΑΣΙΑ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  Παρακαλώ συμπληρώστε τις περιόδους ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ εργασίας που παρείχατε, με χρονολογική σειρά
 • Εργασία 1
 • Εργασία 2
 • Εργασία 3
 • ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

 • Πρώτος Εισηγητής
 • Δεύτερος Εισηγητής
 • ΔΙΔΑΚΤΡΑ

 • Παρακαλώ δώστε το όνομα και τη διεύθυνση γονέων / άλλου χρηματοδότη των σπουδών σας, εάν υφίσταται.
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

  Παρακαλώ συμπληρώστε το παρακάτω πλαίσιο για να προσθέσετε οποιαδήποτε πληροφορία θεωρείτε ότι μπορεί να είναι σχετική με την αίτηση σας. Π.χ. να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους διαλέξατε να σπουδάσετε στον συγκεκριμένο τομέα ή τις προθέσεις της καριέρας σας, μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών της επιλογής σας. Συνεχίστε σε ένα συμπληρωματικό χαρτί, εάν είναι απαραίτητο.
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ

 • Αν απαντήσατε θετικά, παρακαλούμε παράσχετε επιπλέον πληροφορίες σε ξεχωριστό έγγραφο
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ε.Ε.

  Οι φοιτητές από χώρες της ΕΕ παρακαλούνται να δώσουν πληροφορίες για μεγάλες περιόδους στις οποίες κατοικούσαν εκτός ΕΕ.
 • (εάν υπάρχει)