06.09.2021
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο υπογράφει συνεργασία με τον ΣΒΕΘ

Με γνώμονα το όραμα για συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο υπέγραψε μια νέα συνεργασία με τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΒΕΘ).

Η διασύνδεση ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας με την αγορά εργασίας, καθώς και η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, με έμφαση στην ανάδειξη θεματικών ενοτήτων που σχετίζονται με ζητήματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας είναι μερικές από τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην περαιτέρω βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.

Βασικό σημείο της συνεργασίας είναι το γεγονός ότι οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν την πρακτική τους άσκηση στις επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου, που με τη σειρά της, θα αυξάνει την αξία τους για την απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεργασίας, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις – ημερίδες – συνέδρια, σε πεδία κοινού επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Απώτερος στόχος του μνημονίου συνεργασίας είναι η έγκαιρη και αποτελεσματική προσαρμογή της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις σύγχρονες τάσεις της οικονομίας και τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγέλματα και δεξιότητες προϋποθέτει συστηματική παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και στενή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Ταυτόχρονα, η ταχεία απαξίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού δημιουργεί την ανάγκη ισχυρού συστήματος επανακατάρτισης (reskilling) και αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling), με την ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων, η οποία θα οδηγήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη της καινοτομίας, πρωτεύοντα άξονα για την οικονομία και την ανάπτυξη της Θεσσαλίας.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η Διευθύντρια του Campus Λάρισας, κα Ελίζα Κωνσταντινίδου και η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Ελένη Καματέρη.

Oops! We could not locate your form.

MORE NEWS
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ