ΜSc Clinical and Community Psychology - Μεταπτυχιακό στην Κλινική και Κοινοτική Ψυχολογία

Γιατί να επιλέξω αυτό το πρόγραμμα;

   Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Βρετανικού Πανεπιστημίου στην Κλινική και Κοινοτική Ψυχολογία, που παρέχεται στην Ελλάδα και προσφέρει τη δυνατότητα επαγγελματικής ισοδυναμίας μέσω ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας.  
  Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος MSc Clinical and Community Psychology στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών Master of Science από το University of East London.
  Πλήρως ελληνόφωνο πρόγραμμα, που επιτρέπει τη μέγιστη κατανόηση της επιστήμης και ταυτόχρονα προσφέρει διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές.
  Τίτλος σπουδών από το University of East London, που ανεδείχθη 2ο στην επιλογή σπουδών στη ψυχολογία, βάσει της εθνικής έρευνας ικανοποίησης φοιτητών στο Λονδίνο (National Student Satisfaction Survey, London, 2014).
  Δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης υπό εποπτεία στο ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων κλινικών πλαισίων του Κολλεγίου και παρατήρηση κλινικών περιπτώσεων.
  Επιλογή κατεύθυνσης κατά την πρακτική άσκηση (Γνωσιακή –Συμπεριφορική θεραπεία ή Οικογενειακή- Συστημική Θεραπεία).
  Παράλληλη παρακολούθηση σεμιναρίων και εκδηλώσεων από καταξιωμένους ψυχολόγους. 
  Εφαρμογή των κλινικών δεξιοτήτων του φοιτητή μέσα από σχετικές δραστηριότητες στη τάξη (σεμινάρια, βιωματικά workshops, κ.α.).
  Ευέλικτο ωρολόγιο πρόγραμμα ιδανικό για εργαζομένους και ολοκλήρωση σπουδών σε ένα ακαδημαϊκό έτος.

 

Δηλώσεις Φοιτητών / Αποφοίτων


 

 

Gallery Σχολής


 

 

Τα Νέα της Σχολής