20.05.2022
ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ and ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνεργάζεται με το Σικιαρίδειο Ίδρυμα για την κλινική άσκηση και έρευνα των φοιτητών

Η συνεργασία Μητροπολιτικού Κολλεγίου και Σικιαριδείου Ιδρύματος δίνει τη δυνατότητα για ολοκληρωμένη κλινική άσκηση σε φοιτητές από τα Τμήματα Ψυχολογίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Ειδικής Αγωγής του Κολλεγίου.

Με στόχο την εξέλιξη των φοιτητών και την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας πριν από την εισοδό τους στην αγορά εργασίας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διευρύνει το δίκτυο των συνεργατών του για την πρακτική άσκηση των φοιτητών και υπογράφει νέα συνεργασία με το Σικιαρίδειο Ίδρυμα.

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα δραστηριοποιείται ως Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ατόμων με νοητική υστέρηση και αποτελεί Πιστοποιημένο Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Επιπλέον, είναι αναγνωρισμένο κέντρο πρακτικής άσκησης Ειδικής Αγωγής.

Η συνεργασία περιλαμβάνει τη συμμετοχή, παρακολούθηση και ανάληψη δράσεων αξιολόγησης, υποδοχής αιτημάτων, κλινικής εκτίμησης, παραπομπής, ψυχοκινητικής υποστήριξης και παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων Ψυχολογίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Ειδικής Αγωγής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου θα συμμετάσχουν στης εξής υπηρεσίες και δράσεις, υπό την εποπτεία του έμπειρου και καταρτισμένου προσωπικού του Σικιαριδείου:

  • ατομικές – ομαδικές συνεδρίες
  • διεπιστημονικές ομάδες
  • συμβουλευτική γονέων
  • δημιουργική απασχόληση
  • αξιολόγηση νέων υποψηφίων για ένταξη
  • δράσεις αξιολόγησης, ψυχοκινητικής υποστήριξης και παρέμβασης

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνάπτει δεσμούς με τους πλέον αναγνωρισμένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εξασφαλίζοντας συνεργασίες που αναβαθμίζουν το επίπεδο της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών και συνεισφέρουν στη μελλοντική επαγγελματική τους δικτύωση.

Στην υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας, το Σικιαρίδειο Ίδρυμα εκπροσώπησε η κυρία Κορίνα Λιούτα, Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο κ. Παναγιώτης Χολής Επιστημονικά Υπεύθυνος – Ψυχολόγος. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο εκπροσώπησαν οι κ.κ. Χριστοπούλου Μαρία Λουΐζα, Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης των προγραμμάτων σπουδών Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής για την Περιφέρεια Αττικής, Δρ. Ανθή Χαιδά, Επικεφαλής Τμήματος Επιστημόνων Αποκατάστασης και Μερτζάνη Βασιλική, Programme Leader Τμήματος Ειδικής Αγωγής.

 

 

 

Oops! We could not locate your form.

MORE NEWS
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ