04.02.2020
ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Σεμινάριο για το Ολιστικό Μοντέλο Φροντίδας στην άνοια για τους φοιτητές Ψυχολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Στο πλαίσιο των συμπληρωματικών διαλέξεων που προσφέρει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο καθ’ολη τη διάρκεια του χρόνου, το Τμήμα Ψυχολογίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, διοργάνωσε σεμινάριο για τους φοιτητές Ψυχολογίας με θέμα την ολιστική προσέγγιση της φροντίδας ατόμων με άνοια. Για τον σκοπό αυτό το Μητροπολιτικό Κολλέγιο φιλοξένησε επιστήμονες-διοικητικά στελέχη από τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιο». Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος Δρ. Προύσκας Κωστής, ο υποδιευθυντής και ψυχολόγος κ. Τρυφωνόπουλος Στάθης και ο φυσικοθεραπευτής κ. Φωτόπουλος Σωτήρης επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στο Μαρούσι και παρουσίασαν στους φοιτητές το «Ολιστικό Μοντέλο Φροντίδας ατόμων με Ανοια». Η παρουσίαση τους πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τη διεπιστημονική προσεγγιση του φαινομένου της άνοιας (και όχι μόνο από γηριατρικής πλευράς όπως συνηθιζόταν στο παρελθόν). Στη διάρκεια της συζήτησής τους με τους φοιτητές, οι εκπρόσωποι του Ακτίου εστίασαν στην επιστημονικότητα, τον επαγγελματισμό και τη δημιουργικότητα, ιδιότητες που απαιτείται να έχει ένας επαγγελματίας προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της καθημερινότητας, ενώ δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στη χαρά και τις δυσκολίες της απασχόλησης σε αυτό τον τομέα. Υπενθυμίζουμε ότι το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διοργανώνει, συστηματικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, συμπληρωματικά σεμινάρια και διαλέξεις με εισηγητές διακεκριμένους εκπροσώπους του κάθε κλάδου. Στόχος αυτής της ενέργειας είναι η ενημέρωση των φοιτητών για τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις του κλάδου τους, η ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, καθώς και η επαφή με νέα ερεθίσματα και επαγγελματίες που αφενός, διευρύνουν τον τρόπο σκέψης τους και, αφετέρου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός δικτύου επαφών.  

MORE NEWS
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ