16.09.2021
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο Μέλος του Διεθνούς Δικτύου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDSN)

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνεισφέρει στην επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Με όραμα τη συνεχή ανάπτυξη και έχοντας ήδη ενεργή δράση και συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και projects που συνεισφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έγινε δεκτό ως Μέλος του Διεθνούς Δικτύου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, SDSN (Sustainable Development Solutions Network).

Bασικός στόχος του UN SDSN Greece είναι να συμβάλει στην προώθηση και επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (17 SDGs) του ΟΗΕ προς το 2030, συνεισφέροντας με συγκεκριμένα έργα και λύσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι καθοριστική η συνδρομή των μελών του δικτύου – όλων των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας. Παγκοσμίως, περισσότερα από 1.100 πανεπιστημιακά ιδρύματα στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.Ανάμεσα σε αυτά, βρίσκεται και το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.

Ως μέλος του SDSN Global, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει τη στήριξη των δικτύων SDSN Global και SDSN Greece για την ενσωμάτωση της ατζέντας της βιώσιμης ανάπτυξης και των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainable Development Goals, 17 SDGs) του ΟΗΕ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στα υφιστάμενα μαθήματα και στα ερευνητικά προγράμματα, καθώς και στη διεξαγωγή νέας έρευνας.  Επιπλέον, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ενθαρρύνει τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην πρωτοβουλία SDSN Greece Youth, διοργανώνει και  εργαστήρια – σεμινάρια για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις του UN SDSN Greece, καθώς και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα SDSN Global.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφέρουμε πως, τα τελευταία χρόνια, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει ήδη αναλάβει και συμμετάσχει σε πληθώρα projects που συνάδουν και ευθυγραμμίζονται με την επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Μέσα από τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει σε επιστήμες σχετικές με τη βιώσιμη ανάπτυξη (όπως Αρχιτεκτονική, Εργοθεραπεία, Νοσηλευτική, Παιδαγωγικά κ.α.), συμμετέχει σε παγκόσμια συνέδρια, διοργανώνει πολυάριθμες εθελοντικές δράσεις, σεμινάρια και ερευνητικές δραστηριότητες μέσα από τα οποία μοιράζεται γνώση και τεχνογνωσία, προωθεί το μήνυμα και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του SDSN.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από αυτά:

  • Δράση “Designing the new Eleusina” από το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό (March Architecture & Urban Design): προτάσεις φοιτητών για τον αστικό ανασχεδιασμό της Ελευσίνας με τη χρήση ψηφιακών μέσων (SDG 11).
  • Διοργάνωση του Ετήσιου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκού Δικτύου Εργοθεραπείας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENOTHE), το 2019, στην Αθήνα από το Τμήμα Εργοθεραπείας BSc (Hons) Occupational (SDG 4).
  • Παροχή δωρεάν υπηρεσιών εξέτασης και θεραπείας από το Τμήμα Λογοθεραπείας και το Τμήμα Ποδιατρικής (SDG 3).
  • Συνεργασία με ΜΚΟ και δημόσιους φορείς για δωρεάν υπηρεσίες και συμβουλές διατροφικής υγείας σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, από το Τμήμα Διαιτολογίας (SDG 3).

Μπορείτε να δείτε περισσότερες δράσεις στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

Οι 17 στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι 17 SDGs θέτουν τις βάσεις για ευημερία και ανάπτυξη σε κοινωνικό,
οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο σε όλο τον πλανήτη:

1. Εξάλειψη της φτώχειας παντού και σε όλες τις μορφές της.
2. Εξάλειψη της πείνας, διατροφική ασφάλεια και καλύτερη διατροφή, προώθηση της βιώσιμης γεωργίας.
3. Υγεία και ευημερία για όλους και σε κάθε ηλικία.
4. Καθολική, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση και προώθηση ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους.
5. Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών.
6. Διαθεσιμότητα και βιώσιμη διαχείριση του νερού, πρόσβαση σε συνθήκες υγιεινής για όλους.
7. Καθολική πρόσβαση σε φτηνές, αξιόπιστες, βιώσιμες και σύγχρονες μορφές ενέργειας.
8. Διαρκής, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, πλήρης και παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους.
9. Ανθεκτικές υποδομές, καθολική και βιώσιμη εκβιομηχάνιση, ενίσχυση της καινοτομίας.
10. Μείωση της ανισότητας στο εσωτερικό και ανάμεσα στα κράτη.
11. Μετατροπή των πόλεων και των ανθρώπινων οικισμών σε χώρους δίχως αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικούς και βιώσιμους.
12. Βιώσιμες μέθοδοι παραγωγής και κατανάλωσης.
13. Ανάληψη άμεσης δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της.
14. Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη.
15. Προστασία, αποκατάσταση και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων, βιώσιμη διαχείριση των δασών, αντιμετώπιση της ερημοποίησης και αναστολή της υποβάθμισης του εδάφους και της απώλειας της βιοποικιλότητας.
16. Προώθηση ειρηνικών κοινωνιών δίχως αποκλεισμούς με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, παροχή καθολικής πρόσβασης στη δικαιοσύνη και οικοδόμηση αποτελεσματικών, αξιόπιστων και συμμετοχικών θεσμών σε όλα τα επίπεδα.
17. Ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και ανανέωση της παγκόσμιας συμμαχίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το δίκτυο UN SDSN ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2012, από τον τέως Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Ban Ki-moon, με σκοπό να συνδέσει την ακαδημαϊκή κοινότητα με προσωπικότητες και λήπτες αποφάσεων στους χώρους της κεντρικής διοίκησης, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας των πολιτών από όλο τον κόσμο στην προσπάθεια για επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

Oops! We could not locate your form.

MORE NEWS
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ