14.09.2021
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

To Mητροπολιτικό Κολλέγιο Μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)

Η Σχολή Πληροφορικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου πρωτοπορεί για ακόμα μια φορά.

Επιβεβαιώντας την κυρίαρχη θέση που κατέχει στις σπουδές πάνω στην επιστήμη της Πληροφορικής και με γνώμονα τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έγινε Μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Ως θεσμικό όργανο, ο ΣΕΠΕ παρέχει έγκυρη και υπεύθυνη γνωμοδότηση για τη βέλτιστη αξιοποίηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Ευθύνη του ΣΕΠΕ είναι η διαφύλαξη και η προώθηση των κοινών συμφερόντων των επιχειρήσεων – μελών του και γενικότερα του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας. Με σκοπό αυτό, σχεδιάζει και να υποστηρίζει προγράμματα ειδικά για τις ανάγκες, συμβάλλει στην έρευνα για την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την Ψηφιακή Τεχνολογία και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και φορέων του κλάδου. Στόχος του ΣΕΠΕ είναι να καταστήσει την ψηφιακή τεχνολογία εργαλείο για την αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι, με όραμα τη συνεχή ανάπτυξη και συμβαδίζοντας με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο επεκτείνει διαρκώς το δίκτυο των επιλεγμένων συνεργατών του, καθώς και των οργανισμών που επικυρώνουν και πιστοποιούν την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών του. Όσον αφορά στα προγράμματα σπουδών Πληροφορικής, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αναγνωρίζεται από τους μεγαλύτερους και πιο έγκυρους οργανισμούς Πληροφορικής και είναι:

• το 1ο ελληνικό κολλέγιο που αναγνωρίσθηκε ως επίσημο πιστοποιημένο κέντρο από τη CISCO (Cisco Networking Academy),

• συνεργάτης του Oracle Workforce Development Prorgam στην Ελλάδα, δίνοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποιήσεων της Oracle,

• partner του EC-Council Academia για την παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκών προγραμμάτων στην Ασφάλεια Πληροφοριών (Cybersecurity),

• μέλος του GitHub Education, μίας από τις πιο διαδεδομένες και παγκοσμίως δημοφιλείς ηλεκτρονικες πλατφόρμες που υποστηρίζουν την online συνεργασία ομάδων με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών.

Επιπλέον, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην παροχή εκπαίδευσης στελεχών σε θέματα Ηλεκτρονικής Ασφάλειας, η Σχολή Πληροφορικής συνεργάζεται άμεσα με την κορυφαία εταιρία Πληροφορικής INTRASOFT International για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού της σε θέματα Cybersecurity.

Δείτε εδώ όλες τις Πιστοποιήσεις του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

Oops! We could not locate your form.

MORE NEWS
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ